هۆنراوە بۆ منداڵان .. کتێب … رەزا شوان

کـتـــــــێـبم لا پيــــــــرۆزه
هــــاوڕێیەکی دڵســــــۆزە

سـوودی زۆر و زەبەنــدە
بێ هــاوتایە دەگــــمەنــدە

گوڵـزارێکە هـەمــەڕەنگ
پڕ لە گوڵی رەنـــاوڕەنگ
کتـێب جوانتـرین دیــارییە
سەرچـــــاوەی زانیــارییە
مامۆســـــتایە لە مـــــاڵان
بۆ گــەورە و بۆ منـــداڵان
کتـێب زۆری پـێ بەخشـیم
هیوا و گەشی و دڵخۆشیم