هۆنراوە بۆ منداڵان. پەپـوولە

رەزا شوان

0

پەپـوولە
پەپـــــوولەی بـــــاڵ نەخـــــشـینم
جــوان و رووخســــار شـــــیرینم

هـۆگــــری وەرزی بـەهــــــــــارم
شەیــــدای گــــوڵ و گوڵــــــزارم
* * *
گـــوڵ و گوڵــــزار لـە کــوێ بێت
لـە شــــــــــــاران یـا لــە دێ بێت
* * *
خـۆشــــــی و شـــــــادیـم لەوێـیە
ماڵـیشـــــــــــــم وا لــــــەو جـێـیە
* * *
مــن بـێـــــــوەی بــێ زیــــــــــانم
هـــــێمن و نـــــــەرم و نیــــــــانم
* * *
کوردســـــــــتانـە بەهـەشــــــــــتم
شـــوێنی فڕيــــن و گـەشـــــــــتم
سوید: ٢٠١٩