سوپاس و قەێرزانی!

لە ناو چەن هەفتەی وەرین، ماموو خوەشەویستمان “زووراب خوسرەوی” لە ئەنجام  یەی کارەسات دڵتەزن لە ئاوایی بازگیر لە ناوچەی سەرپێڵ زەهاو ئەرا هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان کرد.

لەو ماوە فرەیگ وە قەوم ، دووس و ناسیاوەیل هەنین لە رێ دویر و نزیکەو وە شێوەیەک لە شێوەکان شەریک خەم و ئاخینمان بین و وەگەردمان هاودەردی کردن.

جێ خوەی دێرێ، لە لایەن بنەماڵەی خوەمان و گشت مەردم بازگیر  فرە سوپاس و حورمەت تایبەت ئاراستەی تەمام ئەو کەسەیلە بکەیم کە وە پەیام سەرخوەشی و هاودەردی، داڵداریمان دان و تەسکین دانە داڵمان.

هەر بژین وە ساقی و سڵامەتی!

وەگەرد رێز و حورمەت…..

بنەماڵەی خوسرەویەکان لە ئوروپا

2014-07-01