وحشت جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مخالف و قلم بدست.

اینکه گردانندگان جمهوری اسلامی درایران، هر قلم بدستی را چه دوست و چه باصطلاح خصم یک دشمن پدرکشته می دانند، شکی درآن نیست. زیرا خوب می دانند که قلم بدستان نخبگان جامعه و روشگران آن هستند و می خواهند مردمان ملتهای ایران اهل مطالعه و پرسشگر بشوند و این به زیان اسلام است. همین است که برخی ازیاران سابق اسلام ناب محمدی درایران که اهل مطالعه و پرسشگرند، یکی بعد از دگری به نحوی ازاین مکتب کناره گیری می کنند ویا از شغل ومقام خودکنار گذاشته می شوند درنتیجه بیشترین آنها فرار می کنند و در دنیای آزاد، بی پروا و بدون بیم نظر نیم بند خود را بیان می دارند. در واقع این جمهوری اسلامی ایران پرسشگر نمی خواهد و با سواد واقعی نمی خواهد. این هایک مشت آدم گوش به فرمان می خواهند که به افسانه ها باور داشته باشند و تابع باشند، در غیر آن صورت جائی برای آنها نخواهد بود. بهمین دلیل رهبران مسلمان در ایران از قلم بدستان وحشت دارند و برای ضایع کردن شخصیت آنان از هر وسیله ای نهایت استفاده را می کنند. آنها به آدمهای بلوفگو وشارلاتان و احساساتی و بی سوادی مانند، سیداحمد خاتمی و قرائتی و اعلم الهدا و غیره نیاز دارند. این آقای اعلم الهدا، امام جمعه مشهد، در قرن 21ام گفته است: ”فیسبوک فساد است و از ظهور امام زمان جلو گیری میکند و باید از بین برود”. و یا در جای دیگر گفته است: “دولت باید هنگام اذان اینترنت را قطع کند، دولت باید در ایام سوگواری اینترنت را قطع کند، دولت باید در اعیاد و مناسبتهای مذهبی اینترنت را قطع کند”. در حالی که دنیای امروزی حتا یک ساعت بدون اینترنت از همه نظر فلج است. ببینید چه کسانی بر ما حکومت می کنند؟!!

در ضمن همین گردانندگان اسلامی از این اینترنت حداکثر استفاده را می کنند تاجائی که بدون این دستگاه مدرن و الکترونیک زندگی رامختل می بینند. زیرا همه کارها با اینترنت انجام می گیرند. روز نامه های اینترنتی حکومت جمهوری اسلامی درایران، ساخته دست همان کفارکه نجس اند و نان دستشان حرام است و برای مثال آقای مکارم شیرازی فتوا ده و همه گردانندگان رژیم، دایم از اینتر نت استفاده می کنند، همین اینترنت مرتب و مکرر علیه مخالفان خود برای مقاله هائی پر از دروغ، تهمت و افتراء مورد استفاده قرارمی گیرد. من بشخص برای این ادعا مدرک زنده دارم. گرچه همین مخالفان، حتا آن بد دهان ترین شان، به خود اجازه نمی دهند یعنی قانون و پرنسیپ و ادب به آنها اجازه نمی دهند که چیزی دروغ و یاتوهین آمیز برای ویران تر کردن جمهوری اسلامی حاکم بر ایران بنویسند. اما رژیم بدون رعایت قانون و پرنسیپ اجتماعی هرچه می خواهد به مخالفان می بندد و خوب می داند که مردمان اهل مطالعه وقعی به نوشته های آنان نمی گذارند و به قلن به دستان اعتماد دارند. بعلاوه توهین شده گان و تهمت خورده ها پولی هم دربساط ندارند که علیه این تهمتهاو توهین های بی اساس بدادگاه های آزاد شکایت ببرند. ملاها اما بی پروا و به پشتوانه بیت المال دروغ می گویند وتهمت می زنند و درعوض مخالفین چاره ای نمی بینند، مگراستناد کردن به مطالب خنده دار و بیانات واقعی آخوندها و گردانندگان رژیم ونهایتا به آمارهای دولتی و اقتصاد فاسد کشور که خود رژیم نیز به آنها اعتراف دارد واصلا جای ردنیست، بسنده می کنند. من دراینجا نمونه هائی ازگفته های رسمی زمامداران به صورت ویدئو می آورم. تقاضا دارم به این ویدئو نگاه کنید و بخشی ازواقعیت را از تلویزیونهای این رژیم ببینید. این که روزنامه های جمهوری اسلامی پر است ازافشای دزدی ها و جنایات حکومت و غیره، حرفی در میان نیست و سخن بدرازا خواهد کشید، اگر بهمه یا حتا بخشی از آنها استناد شود.

کسی می داند که بر سر این آخوند چه آمد؟————————————————-✔ اشتراک گذاری مطالب = ترویج فرهنگ و آگاهی!

Slået op af Nasrin Sorabi i Lørdag den 9. april 2016

این یک نمونه از هزاران مطلب است که دروغگوئی و فساد بیشتر است یارعایت نکردن حجاب زنان؟
خنده دار می گویم زیراحجت الاسلام سیداحمد خاتمی گویا امام جمعه یکی ازشهرهای ایران گفته است (عکس و گفته او موجود است): “این زلزله ها ناراحتی امام زمان ازمردم ایران است اگر خواهش آقای خامنه ای از امام زمان نبود تا به حال چیزی از ایران نمانده بود”. امام زمان موهومی و انتقامجو و تقاضای رهبر! این جمله واقعا خنده دار است. آقای حجت الاسلام در چه قرنی زندگی می کند و برای چه کسانی حرف می زند؟ بهر حال همین حجت الاسلامها و آیت الله ها، بر عکس مخالفان، هیچ ابائی ندارند که افسانه بافی کنند و تهمت بزنند. زیرا موضوع اصلی آنها موقتی، خراب کردن به قول ایشان کافران وبی خدایان دراذهان عمومی جامعه ایران و بویژه شنونده های مسلمان ومؤمن هستند نه چیزی دیگر. ازمسئله تقیه کردن یعنی وانمود کردن و دروغ گفتن دریک موقعیت ویژه ای، استفاده می کنند. دراینجا، هدف ملاها ضایع کردن شخصیت دیگران، درنزد مردمان بی مطالعه ونا آگاه و آسان پذیر است و بس. دریک کلام خراب کردن این به اصطلاح کافران که مانند خودمسلمانها دروغ نمی گویند، فاسد و رشوه خوار و رشوه بده نیستند و تا حد امکان، می کوشند بدون ترس از تهدید به دوزخ و پوچی بهشت، رو راستی و صداقت را رعایت کنند. البته مشکلی که همین کافران که اکثرا در“اپوزیسیون” و یا مخالفان رژیم اند، دارند، آنست که استناد به واقعیت می کنند و آن رابه دلیل کم بود مطالعه در جامعه و کورکورانه پذیری آئین ها، هر مطلبی واقعی را که ازجانب مخالفین استناد شود، توهین می دانند. با وصف اینکه خود گردانندگان مملکت بدرستی آگاهند و می دانند که استناد کردن بهیچ وجه توهین نیست، بلکه ذکر واقعیت است، اما آنها چون رد مطالب را به زیان خود و اسلام می بینند، سکوت می کنند. مثلامن درمقاله ای استناد کرده بودم که پیامبراسلام درحدیث 2750نهج الفصاحه، ترجمه ابولقاسم پاینده، انتشارات بدرقه درتهران، آورده اند: “هرکس ببلیه دختر داری مبتلا شود وبا او نیکو کاری کند، پرده ی وی ازآتش جهنم شوند”. جوانی، گویا از آمریکا حتا با سواد دانشگاهی برایم خیلی مؤدبانه نوشته بود که: “من مقاله های شما را می خوانم و برای نوشته های تان ارزش قایل ام، چرا توهین به پیامبر اسلام کرده اید واین توهین به یک میلیارد و نیم مسلمان است”؟ من هنگام خواندن این جملات درمسیج او، واقعا افسوس خوردم و متوچه شدم، که این جوان عزیز و پاک دل، حداقل این بخش از نهج الفصاحه را نخوانده بوده. من در پاسخ نوشتم، فرزندم، من به خودم اجازه توهین بهیچ کسی نمی دهم، تا چه رسد به مقام پیامبر، فقط استناد کرده و می کنم. بعلاوه من اطمینان دارم توهمه کتب مقدس راخوانده و احادیث پیامبررا قبول دارید، هر نسخه ای از نهج الفصاحه که دراختیارت هست، با دقت بیشتر نگاه کنید و نیز بخشی از سوره التحریم از قرآن مجید را برایش فرستادم که مطالعه کند. این جوان عزیز اگر نهج الفصاحه پیامبر گرد آوری ملاهای شیعه را قبول ندارد، حد اقل قرآن مجید رانمی تواند رد کند. این ویدئو تعریف و تفسیر قسمتی از آن سوره التحریم معروف است که بوسیله آخوند شیعه گفته شده که در اینجا نیز آورده می شود. بسیاری از هم میهنان نمی خوانند و حق هم دارند که مطالب را توهین آمیز بدانند. زیرا این جملاتیکه در قرآن مجید آمده، توهین به نیمی از جامعه بشری و کسرشأنی برای رهبران دینی است که در غیاب یک ساعته ی زن عقدی خود تحمل نداشته و تعریف آن را در قرآن مجید نیز آورده است!! تقاضا دارم این ویدئو را با دقت بیشتر نگاه کنید.

پیغمبر اسلام، زنباره بودند و هر شب با یک زن بودند.—————————————✔ اشتراک گذاری مطالب = ترویج فرهنگ و آگاهی!

Slået op af Nasrin Sorabi i Lørdag den 16. april 2016

تفسیر سوره التحریم بوسیله یک آخوند شیعه

در سالهای اخیر، رژیم به شگرد ویژه ای دست زده است. چون می داند جوانان کنجکاو اهل مطالعه و تحقیق اند و هر چیزی را که غیر عادی باشد به سادگی نمی پذیرند. لذا این ملاها آن بخشهائی ازاحادیث پیامبر و امامان و قرآن مجیدرا که نمی توانند عوض و یا دست کاری کنند که نا هنجار اند و توهین به بخشی از بشریت بنظر می رسد، برای جا انداختن و عادت دادن گوش مردمان ملتهای با ایمان و ساده لوح ایران آنها را در رادیو تلویزیون و غیره پخش می کنند. درهرصورت بطوریکه در پیش ذکر شد، چون اکثر مردمان با ایمان اهل مطالعه نیستند و کتب مقدس را اصلا مطالعه نمی کنند و فقط می بوسند، به درستی غیر قابل باور است، این چیز هارا گفته پیامبر و خدا بدانند که در قرآن و یا نهج الفصاحه و امثال ذکر شده باشد! لذا آنطور که اشاره شد، گردانندگان چون نمی توانند آنهارا حذف کنند، لذامجبور اند، گوش مردمان خوش باور را به آنها عادت دهند. بدون شک، اگراین مؤمنان پاک دل کمی به خود زحمت دهند نه کورکوران مقلد باشند، بلکه خود مطالعه کنند، دیگرهیچ کدام ازاین کتاب های “مقدس” را حتا برای ظاهرسازی هم شده، نمی بوسند. بی دلیل نبوده است که آیت الله خمینی اوایل انقلاب گفت: “هر چه بر سرمان می آید از این دانشگاه است. این قلم ها را بشکنید”. نقل به معنی وآیت الله جنتی، با اشاره به سن ازدواج می گوید: “دانشگاه رفتن خانمهاازبدبختی هاست”. چون این آیت الله ها خوب می دانستند و می دانند 90 درصد آن افرادیکه دانشگاه می روند چه دختر و چه پسر اهل مطالعه می شوند و حداقل کتابهای آئینی را می خوانند، اگر بی دین نشوند درباره گفته های خداوند وپیامبر شک و تردید می کنند. پس آنهاخوب تشخیص داده اند و برای جلو گیری از این فاجعه با پخش این مسایل و تفسیرهای دل بخواه از این کتب مقدس، جلو زیان دوری ازدین را می گیرند. بهرحال برعکس متفکران، همه آیت الله هامی خواهند قبول هرآئینی کورکورانه وتقلیدی باشد نه ازروی مطالعه! آنها می خواهند آنچه که تحویل می دهند (تفسیر دروغ و دلخواه) پذیرفته شود، نه خود تقلید کننده، مطالعه کند. از همه اینهابگذریم، حجت الاسلام هائی داریم که نه فقط از نظر آئینی متخصص اند، بلکه بدون گذراندن هیچ دوره ای، درهرزمیته ای خود راصاحب نظر می دانند، مانند آقای قرائتی که برنامه تفسیر دلخواه خود از قرآن در تلویزیون را دارد. او ناگهان متخصص تعلیم و تربیت وبویژه متخصص مسایل کریمینال یا جنائی نیز می شود و می گوید: “افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد” یا می پرسد: “چرا در هر کشوری دانشگاه بیشتر است. آمار جنایت نیز درآن کشور بیشتر است”؟ پاسخ این پرسش رامی گذاریم برای خود این آقای آخوند پررو و شارلاتان که “متخصص درهمه امور است”! همان طور که درپیش اشاره شد، اگر همه چیز در قدرت این آخوندها بماند اصلا سواد و دانستن را برای همه ممنوع می کنند. زیاد دور نرویم درهمین قرن گذشته یکی ازآخوندهای بسیار مطلع درامور اسلام، شیخ فضل الله نوری که درانقلاب مشروطه اعدامش کردند، گفته بود: “چه معنادارد زن درس بخواند. این عین اشاعه فاحش خانه ها است. و صرف وجوه متبرکه روضه خانی و وجوه زیارات برای افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان مخالف اسلام است”. همین نیمی ازبشریت جهان اگر اعتصاب کنند وبچه نزایند نیم دیگر ازبشریت نخواهد بود و نسلها انقراض می یابند. این نظر این آخوندهای قرن حجر بوده و هست.
ببینید آخوندهای ایران دیواری کوتاه تر ازدیوار زنان نیافته اند وفعلا بادو چیز عمده مخالفت می کنند. یکی با زنان و دیگری با پیشرفت علم. از زنان آغاز می کنیم و جملات نغز در باره آن هارا از زبان این حضرات اسلامی افراطی دراینجا می آوریم. امام جمعه شهر انارک می گوید: “مردانی که زنانشان با آرایش بیرون می آیند “دیوث” هستند”. حجت الاسلام سید احمد خاتمی می گوید: “برای مبارزه با بدحجابی باید خون ریخته شود” وامام جمعه اصفهان می گوید: “مسئله حجاب ازحد تذکرگذشته است. برای مقابله با بد حجابی باید چوب تر را بالا بر د و از نیروی قهریه باید استفاده کرد” و یا حتا درقبرهم برای زنان دستوری دارند. یک آخوند می گوید: “احکام دفن در مناطق زلزله زده بهتر است زنان درکنار هم ومردان درکنار هم دفن شوند ولی اگ نشد یک حائل میان اجساد قرار دهید …”. درپایان این مطلب اشاره به یک داستان کوتاه شخصی بد نیست.
بمناسبت سالگرد زاد روزم که من امسال و سالهای پیش، خودم کم به فکرش بودم یکی ازدوستان و هم میهن عزیز از دانمارک به من لطف کرده و تلفن کرد و حالم را پرسید. من در پاسخ گفتم: اگر تهمت، توهین و دروغ جمهوری اسلامی درباره مخالفان رژیم بگذارد، من حالم بسیار خوب است. او برگشت وبه من گفت: خوشحال باش آنهائی که مورد توهین وتهمت دشمن قرارمی گیرند، نشانه عاجز بودن ازپاسخ به مسایل مطرح شده، توسط آنها است. اگر از این مخالفان تعریف و تمجید می کردند، شخصیت آنها جای شک و تردید بود. بهر حال من این منطق را بادل وجان پذیرفتم. آرزو دارم همه بپذیرند.
دکتر گلمراد مرادی