روحانیون بلوفگوی شیعه. دکتر گلمراد مرادی

حدود 37سال خورشیدی ازانقلاب بهمن 1357 درایران می گذرد و دیکتاتوری که موردنفرت اکثرجامعه بود، به زباله دان تاریخ سپرده شد. این اکثریت آرزو داشتند سیستمی جایگزین آن بشود که حقوق اولیه را برای انسان های زحمت کش تضمین کند. قرار همین طور هم بود و آیت الله خمینی نیز این گونه قول داد و می گفت:“زمین ازآن خدا است و مال آن کسی است که روی آن کار می کند”، از نظر اجتماعی کمونیستها هم آزاد اند فعالیت کنند از سنخنانش درپاریس نقل بمعنی. او می گفت: آب و برق را مجانی می کنیم و خیلی قولهای دروغین دیگر، از آن دروغ های مصلحت آمیز احادیث پیامبر از نهج الفصاحه که این طورنشد. دیکتاتوری مذهبی دیگری برجامعه پیاده شدکه وضع زندگی درمملکت برای اکثر مردمان جامعه، اسفبار شد ویک عده نو کیسه وزرنگ و به ظاهر مسلمان، یک شبه میلیونر و میلیاردر شدند. مانند کاندید وزارت نفت آقای احمدی نژاد، صادق محصولی و شهرام جزایری عرب، بابک زنجانی و دههانفر دیگرخرده پا ازجامعه هشتادمیلیونی که پول هایشان درخارج ازایران به بانک سپرده اندلیست واسامی آنها دردست است. ازمیان آیت الله هامانند واعظ طبسی و دیگران هم کم نیستند. بهر حال بجای آن قول ها که داده شد و عمل نگردید، نخبگان حتا بیگناه جامعه را ازدم تیغ گذراندند. اکنون سکان کشتی مملکت به دست آخوندهای شیعه بلوفگو و معتقد به خرافات سپرده شده. همینها مردمان ملت های ایران را نادان می پندارند و ولی فقیه رابرایشان از جانب خدا مأمور کرده اند و ده ها هزار آخوند سفسطه گر و بلوف گو را در سرا سر کشور بسیج کرده و حتا دراختیار آنها رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه ها قرار داده اند که انواع خرافات و داستانهای خودساخته راتحویل مردمان پاکدل جامعه بدهند. دراینجا کوشش می شود هر ویدئوئی را ازسخنان قصار این آخوندهای سطح بالای مملکت که در بلوف گوئی به قول عربها، “ید بیضا” دارند با کامنتی به دیدرس خوانندگان ارجمند گذارده شود. متمنی است به این ویدئو زیر نگاه کنید:

علی در کشتی نوح ؟ هر چی دین و مذهب در دنیا است پر از مزخرفات وخرافات است. جای تعجب این است که پیروان شان صرف مزخرفات ادیان دیگر را متوجه میشوند اما هر گز به مزخرفات مذهبی خود شان پی نمیبرند و نسل به نسل این مزخرفات را ادامه میدهند و به تمام وجود از مزخرفات شان دفاع و طرفداری میکنند.

Slået op af ‎مسلمونه داریم؟‎ i Onsdag den 15. juni 2016

کشتی نوح وآخوند بلوف گو
علی درکشتی نوح؟! داستان افسانه ای حضور علی ابن ابیطالب در کشتی نوح و وجود جن و پری که در قرآن مجید نیز از آنها نام برده شده، در این ویدئو از یک آخوند بلوفگو دیده و شنیده می شود. این را من برای آن خوانندگان عزیزی می نویسم که نمی توانند ویدئو را باز کنند. “یکی از جن ها که هزار سال یابیشتر عمر دارد درمسجد درکنار پیامبر نشسته بود، بناگاه علی وارد مسجد شد و جن از ترس او به اندازه گنجشکی کوچک شد. گویا پیامبر از جن می پرسد چرا کوچک شدی؟ او پاسخ می دهد از ترس آن مرد که وارد شد، بقیه داستان را خود ببینید و بشنوید. یکی از کامنت ها که درزیر آدرس ویدئو نوشته شده، بدین شرح است وخواندن دارد. “مشکل واقعی آنانی هستند که می نشینند به این روانی های فریبکار میدان می دهند و انها هم مثل گوسفند گوش می کنند و یا هر جا یک اخوند نجس دروغ گو می بینند چند بار دولاو راست می شوند و به حاج آقا سلام می گویند …”. این کامنت نویس درست می گوید. هستند کسانی که درجه خود شیرینی و فرصت طلبی را به دلیل نکات ضعف (شغلی، اقتصادی، وابستگی و نا آگاهی) که دارند، به حد اعلا می رسانند. در غیر آن صورت کسی ارزشی برای حرفهای این چنین آخوند بلوفگوئی قایل نخواهد بود.

ویدئو دیگر درباره یک وقایع “مهم تاریخی”باید باشد! برروی آدرس ویدئو جمله زیرنوشته شده است:

حدیث و داستان یا تاریخ

وقتیکه حدیث و داستان تاریخ می شودلشکر ملائکه های تیرانداز امام هادی————————————-در تلگرامwww.telegram.me/sepehrazadi

Slået op af ‎Sepehr AZADI سپهر آزادی‎ i Lørdag den 18. juni 2016

آخوند بلوف گو در باره امام هادی
“وقتی که حدیث وداستان، تاریخ می شود لشکرملائکه تیرانداز امام هادی”. آدم های عادی ومؤمن ازاین آخوند بلوف گو می پرسند. حاج آقا، مقام حسین ابن علی بالا تر بود یا امام هادی؟ اگر نگوید امام حسین بالاتر بود، بدون شک خواهد گفت هردو مساوی بودند. یعنی این لشکر در اختیار امام حسین ویارانش هم بوده. این انسان ساده ومؤمن پیش خود فکر می کند چرا خداوند قادرمتعال این لشکر فرشته های مسلح به تیر وکمان را به کمک 72تن شهدای کربلا که برای علی اکبر طفل بی گناه و معصوم آب نیازبود، نفرستاد که حداقل اطفال ازتشنگی نجات یابند، اما برای خود نمائی امام هادی فرستاد؟! خوب، حداقل هفتصد سال است که آخوندهای مفتخور شیعه، برای این بلوفگوئی و مردم راساده وکم عقل انگاشتن، بسیج شده اند. اطمینان دارم هفتصد سال طول نخواهد کشید که مردم را ازاین خرافات دورکنند وعاقبت مردمان ملتهای ایران پی به این خرافات خواهند برد وهمه آنها را پرت خواهند کرد.
ویدئو بعدی درمورد نمونه ویژه آخوندی است که دستش درجامعه چند ملیتی ایران باز است و همه کاره است و حتا مشاور بین المللی و استاد حوزه علمیه قم است!!!

تجاوز با برنامه قبلیکسی که نمیتواند اعداد بالای سه رقم را درک کند، و به زنها به چشم یک ابزار برای افزایش فرزندان اسلام نگاه میکند، کسی است که شما به هنگام ازدواج از آنها دعوت میکنید تا شما را محرم یکدیگر کند.حالا قضاوت با شماست،تو احمق تری یا این آخوند؟!و یک سوال مهمتر،یکی از امام ها را نام ببرید که ده دوازده تا فرزند داشته باشد.پیغمبر این احمق ها فقط یک فرزند داشته.

Slået op af ‎وزارت انتقادات‎ i Torsdag den 18. februar 2016

این آقای آخوند از یک تا سه را نمی تواند بشمارد
خوانندگام محترم بادیدن این ویدئو واقعا ضمن خنده تلخ، غمگین نیز می شوند. زیرا این نوع آخوندها بر ایرانیان “با تمدن 2500 ساله” حکومت می کنند و معلم تعلیم و تربیت در جامعه هم می شوند. ما در حقیقت دو نوع آخوند داریم، یا واقعا خرافاتی و از نظر اجتماعی بی سواد اند. یا دزد و غارتگر و فقط به فکر این اند که چگونه مملکت را بچاپ اند؟ زیرا باخواندن قرآن مجید واحادیث پیامبر و امامان هیچ گونه باوری ندارند بجز دزدی و غارت. در ویدئو نشان داده می شود این آخوند همان گونه که اشاره شد استادحوزه علمیه قم و مشاور بین المللی آیت الله مکارم شیرازی است. این آقای آخوند در یک برنامه تلویزیونی دیگر عددسه رقمی را نمی توانست بشمارد.
یکی از شگرد و ابتکارات آخوندهای شیعه سوء استفاده از تربیتی است که 1400 سال بر آن تأکید شده، و آن غیرت است که آن گونه تفهیم کرده اند. غیرت را به دروغ نگفتن، شرافت داشتن، پایبند به یک تعهد بودن و امثال را تعریف نکرده اند، بلکه غیرت را به “ناموس” ربط داده اند. نکته ضعف یک انسان حریص وتمامیت خواه را و دارای قدرت مالکیت که ناموس یا زن نه بر اساس عشق و علاقه، بلکه براساس ملک شخصی وشیئی که مالکیت آن با مرد است، یافته اند. بدون شک اکثر آخوندها به این مسئله فکر نکرده اند که احساس عشق و عاشقی با زور نمی شود. اگر مردی با زنی با خشونت رفتار کند و در نتیجه مردش را دوست نداشته باشد، با زور نمی شود کاری کرد. این ویدئو نمونه بارز است. این ویدئو زیر یکی دیگر از آخوندهای احمق و بلوفگو است که موسیقی نواختن ویا حتا گوش دادن را از بی غیرتی انسان می داند و نیز از امام صادق یک نقل قول یافته که موسیقی بی غیرتی ببارمی آورد. یعنی همه انسانها که به موسیقی گوش می دهند بی غیرت اند! متمنی است اگر باز شد خود ملاحظه فرمائید و بشنوید.
https://www.facebook.com/517112715132889/videos/554661938044633/
در مورد غیرت و هجویات یک آخوند در باره موسیفی
دیدن و گوش دادن به این ویدئو زیر، شارلاتان بازی این آخوندرا ملاحظه خواهید فرمود. او با آب وتاب در اطاعت فیل ها از امیرالمؤمنین صحبت می کند. در این ویدئو، آخوند سید شیعه پر روئی یا درجه احمقی را به آن حد رسانده است که درقرن دجیتال این نوع خرافات راپخش می کند ودستگاه ها و رسانه های حکومتی همه امکانات را در اختیارش می گذارند. قصد من از پخش مجدد این ویدئوها فقط و فقط نشان دادن ماهیت عوامفریبانه و بلوفگوئی این نوع آخوندها در جامعه ایران است و بس.
https://www.facebook.com/517112715132889/videos/569600946550732/
آخوند احمق و فیلها
از زمانی که اسلام شیعه 12 امامی در ایران به عنوان دین حاکم بر مردم سوار شده است، خرافات مذهبی شدت بیشتری گرفته است و هرساله برای “شهادت” حسین توی سرخود می زنند و جلو این آخوندهای شارلاتان و دروغ پرداز را باز گذاشته اند و انواع واقسام راههابرای آن ها هموار است که هر خرافاتی را تحویل مؤمنین پاکدل بدهند. فکرمی کنم، هنوز هم مردمانی هستند که به چرندیات این نوع آخوندها باور کنند. اما برای افشاء این ها لازم و ضروری است که کوشید و درحد امکان این ویدئو ها را ازخود آنها که پخش می کنند، به اشتراک گذاشت. خوش بختانه این آخوندها خرفت تر از آن اند که متوجه شوند، دنیا تغییر کرده است و کمتر کسی گوش به این خرافات می دهد. حسین درشکم مادر گوید:! “من غریبم و من شهیدم”. متمنی است خودتان این ویدئو را نگاه کنید.

از سری اراجیف شیعیان:حسین تو شکم مادرش حرف میزده !

Slået op af ‎اشکالات منطقی ادیان‎ i Tirsdag den 19. april 2016

آخوند شارلاتان و موعظه گر حسین
من واقعا نمی دانم، در جامعه اسلامی حد اقل حدود 50 در صد از مریض ها سرطانی هستند و حد متوسط سن حدود 54 سال است و 90 در صد کسانی که در سراسر جهان و بویژه در جهان اسلام سرطان دارند، به این مرض می میرند. پس چرا این معجزه که این آخوند در ویدئو تعریف می کند، شامل حال این مریض ها نمی شود و چرا این آقایان ذات داران و معجزه گران، به فریاد اقوام مؤمنین نمی رسند؟ متمنی است خودتان به این ویدئو نگاه کنیدکه چگونه یک غلام “معجزه گر” این مریض سرطانی در حال مرگ و غیر مسلمان یعنی کافر را از مرگ نجات می دهد!! درصورتی که در سوره البقره آیه 191 می گوید: کافران را هرکجا دیدید بقتل برسانید، نه آنهارا نجات دهید. نقل به معنی!

با یاعلی سرطان را ریشه کن کردامام زمان نماینده اش را در شهر آخن آلمان فرستاده و سرطان را که عیسی نتوانست شفا دهد نماینده امام زمان شفا داد !!!

Slået op af Nasrin Sorabi i Søndag den 17. april 2016

آخوند بلوفگو جوانی که از بیماری سرطان داشت و آخوند ایرانی
از این آخوندهای عمامه سفید و عمامه سیاه در ایران دهها هزار داریم و بسیاری از آنها از این نوع شارلاتان بازیها در می آورند. این آخوند عمامه سفید دست چندم است و اورا برای عوام فریبی بکار می گمارند. حالا آن مردمان ساده لوح وبی اطلاعی که پای موعظه های این نوع آخوندهای بلوفگو می نشینند، به حالشان باید گریست. این مسایل حتا مورد قبول خود این شارلاتان شیعه نیست.

تمام سنگها و درختان دور و بر موسى ميگفتن يا على و يا على و يا علىترویج فرهنگ جهل ونادانی مواظب باشیم.—————————————–✔ اشتراک گذاری مطالب = ترویج فرهنگ و آگاهی!

Slået op af Nasrin Sorabi i Mandag den 18. april 2016

یا علی و یا علی توسط یک آخوند شارلاتان
خوانندگان عزیز، همین مقاله آخوندهای “بلوفگو” ادامه خواهد داشت.
هایدلب دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com