ترور قاسملو؛ صداهایی که شنیده نشده

بی بی سی فارسی به بخشی از مکالمات ضبط شده در مذاکرات میان عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و ماموران جمهوری اسلامی دست یافته است. آقای قاسملو در جریان یکی از همین مذاکرات در وین اتریش ترور شد. دست کم دو فرد متهم به قتل عبدالرحمان قاسملو در ایران به مقامهای عالی رسیدند. نام یکی از آنها اخیرا در ورزش ایران مطرح شد، زمانی که علی دایی فوق ستاره فوتبال ایران از حضور او در مدیریت تیم سایپا انتقاد کرد. دست بر قضا، این روزها از گفتگوهایی خبر می رسد که میان چند گروه شناخته شده کرد با هیاتی از جمهوری اسلامی جریان دارد.