کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنـگی کوردوستان ژمارە ٣٢

ئومید وەیسی

نووسینەوە و چاپکردن: ئومید وەیسی “جاف”
روژی چوار شەممویە ١٢-١٠-٢٤ جلســـەی هەیئەتی‌ فەرهەنـگی کوردوستان ساتی دو پیش نیوەرو گیرا لە بابەت مەکتەب و تکـــا لە خویندەواران‌ و نوسەرەکان تکا دەکەین ‌لە ناردنی نوسراو و هەلبەست و چیروک و بەسەر هاتی پیاوانی کورد قصور نەفەرمون ‌ناردنی نوسـراو بە ئەم‌ شرطانەیە
١- بەخەتیـکی خوش و هەر لەدیویــکی کاغەذەکە بەمرکـب بنوسری .
٢- ناو و نیشانی خویـان آشکرا بنوسن ‌ئە گەر بیانەوی ‌نیویان ‌نە نوسری‌ لە داوینی نوسـراوە کە بنوسن(امضا راگیری) خاطرجەم ‌بن کە نیویان‌ دەرنا کەوی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنـگی کوردوستان ژمارە ٣٢

روژی چوار شەممویە ١٢-١٠-٢٤ جلســـەی هەیئەتی‌فەرهەنـگی کوردوستان ساتی دو پیش نیوەرو گیرا لە بابەت مەکتەب و دانانی دو نەفەر پشــکنیر بومە کتەبە کان گفتـگوی لازم کرا آغایانی‌علی خسـروی و رحیم لشـكری بو پشـکنیری هەلــبژیر دران و حکـمیان صادر کرا.
و قەرار درا ئەو مندالانەی کەبی کەسن وەبە سوال مشغولن کوبــکرینەوە لەناومیللەت‌دا بەش بـکرین‌وەروژانە لەمە کتەبی گەلاویژبخوینن وبو خر کـردنەوی ئەم هەژار بی کەسانە بە شـارەوانی ئەمـر درا کە خریان کاتەوە و بیان داتە دەست آغایانی حسین فروهرو منافی کەریمی وئەوانیش بەنـیو میللەت دابشیان کەن .
ماوەی لەلاپەرەی چوار

٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماوەی لاپەرەی ٢
کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنــگی
٢- بەاکثـــریتی آرأ پەسـند کرا آغایانی فروهر و کریمی خلکـی بیسـواد حاضر کەن کەشەوانە لەمە کتەبدا بەزمانی کوردی بخوینن .
٣- پەسـند کرا هەمو نیشانەی (تابلو) اداران ومەکتەب‌و تجارتخانان‌و عمارەتان بگـورن وبە کوردی بنوسـری .
٤- پەسەند کرا کەئەو مندالانەی کودەکرینەوە تەمەنیان لەشەش تاچاردە سالان زیاتر نەبی.
٥- لەآخـری‌جەلـەسەدا پەسند کرا کەجەلەسەی دیکەجوری لباسی‌شاگردمە کتەبەکان معلوم کری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برایانی خوشەویست
لەوەی دووا روژبەروژ کوردوستان بە
هیمتی برایانی کورد وە باش وبە وینە وریک و
و پیکتر دەبی ئومیددە کەین لە یارمەتی‌دان
کوتایی نەفەرمون جــگای کوردوستان:
مهاباد (سابلاغ) کوردوستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کـــــــــــــــــــــوردوســـــــــــتان
بلاو کەرەوەی بیری حیزبی دیموکراتی کوردستان
کوردوستان لە لایان هەیئەتی تحـــریری دەردەچی
ژمارەی ١ – ساڵی ییکەم – پینج شەممو ٢٠-١٠- ١٣٢٤ – 11 ژانویەی 1946

تکـــا
لە خویندە واران‌ و نوسە رە کان تکا دە کەین ‌لە ناردنی نوسراو و هەلبەست و چیروک وبەسەر هاتی پیاوانی کورد قصور نەفەرمون ‌ناردنی نوسـراو بە ئەم‌ شرطانەیە
١- بەخەتیـکی خوش و هەر لەدیویــکی کاغەذەکە بەمرکـب بنوسری .
٢- ناو و نیشانی خویـان آشکرا بنوسن ‌ئە گەر بیانەوی ‌نیویان ‌نە نوسری‌ لە داوینی نوسـراوە کە بنوسن(امضا راگیری) خاطرجەم ‌بن کە نیویان‌ دەرنا کەوی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنـگی کوردوستان ژمارە ٣٢

روژی چوارشەممویە ١٢-١٠-٢٤ جلســـەی هەیئەتی‌فەرهەنـگی کوردوستان ساتی دو پیش نیوەرو گیرا لەبابەت مە کتەب ودانانی دو نەفەر پشــکنیر بومە کتەبە کان گفتـگوی لازم کرا آغایانی‌علی خسـروی و رحیم لشـكری بو پشـکنیری هەلــبژیر دران و حکـمیان صادر کرا.
و قەرار درا ئەو مندالانەی کەبی کەسن وەبە سوال مشغولن کوبــکرینەوە لەناومیللەت‌دا بەش بـکرین‌وەروژانە لەمە کتەبی گەلاویژبخوینن وبو خر کـردنەوی ئەم هەژار بی کەسانە بە شـارەوانی ئەمـر درا کە خریان کاتەوە و بیان داتە دەست آغایانی حسین فروهرو منافی کەریمی وئەوانیش بەنـیو میللەت دابشیان کەن .
ماوەی لەلاپەرەی چوار

٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماوەی لاپەرەی ٢
کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنــگی
٢- بەاکثـــریتی آرأ پەسـند کرا آغایانی فروهر و کریمی خلکـی بیسـواد حاضر کەن کەشەوانە لەمە کتەبدا بەزمانی کوردی بخوینن .
٣- پەسـند کرا هەمو نیشانەی (تابلو) اداران ومەکتەب‌و تجارتخانان‌و عمارەتان بگـورن وبە کوردی بنوسـری .
٤- پەسەند کرا کەئەو مندالانەی کودەکرینەوە تەمەنیان لەشەش تاچاردە سالان زیاتر نەبی.
٥- لەآخـری‌جەلـەسەدا پەسند کرا کەجەلەسەی دیکەجوری لباسی‌شاگردمە کتەبەکان معلوم کری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برایانی خوشەویست
لەوەی دووا روژبەروژ کوردوستان بە
هیمتی برایانی کورد وە باش وبە وینە وریک و
و پیکتر دەبی ئومیددە کەین لە یارمەتی‌دان
کوتایی نەفەرمون جــگای کوردوستان:
مهاباد (سابلاغ) کوردوستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چاپخانەی کوردوستان (مهاباد)

چرکە لەم نووسینە بکە بۆ خوێندنەوەی ئەو بابەتە بە شێوەی پدف.

نووسینەوە و چاپکردن: ئومید وەیسی “جاف”

ژمارەی ١ – ساڵی ییکەم -پینج شەممو ٢٠-١٠- ١٣٢٤ – 11 ژانویەی 1946. کوردوستان لە لایەن هەئیەتی تحریریە دەر دەچی.

بۆ خوێندنەوەی بابەتەکانی پێشووی ڕۆژنامەی کوردستان چرکە لە سەر نووسینەکانی خوارەوە بکەن.

دووهەم بابەتی ژمارەی یەکەم

یەکەم بابەتی ژمارەی یەکەم