کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنـگی کوردوستان ژمارە ٣٢

ئومید وەیسی

نووسینەوە و چاپکردن: ئومید وەیسی “جاف”
روژی چوار شەممویە ١٢-١٠-٢٤ جلســـەی هەیئەتی‌ فەرهەنـگی کوردوستان ساتی دو پیش نیوەرو گیرا لە بابەت مەکتەب و تکـــا لە خویندەواران‌ و نوسەرەکان تکا دەکەین ‌لە ناردنی نوسراو و هەلبەست و چیروک و بەسەر هاتی پیاوانی کورد قصور نەفەرمون ‌ناردنی نوسـراو بە ئەم‌ شرطانەیە
١- بەخەتیـکی خوش و هەر لەدیویــکی کاغەذەکە بەمرکـب بنوسری .
٢- ناو و نیشانی خویـان آشکرا بنوسن ‌ئە گەر بیانەوی ‌نیویان ‌نە نوسری‌ لە داوینی نوسـراوە کە بنوسن(امضا راگیری) خاطرجەم ‌بن کە نیویان‌ دەرنا کەوی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنـگی کوردوستان ژمارە ٣٢

روژی چوار شەممویە ١٢-١٠-٢٤ جلســـەی هەیئەتی‌فەرهەنـگی کوردوستان ساتی دو پیش نیوەرو گیرا لە بابەت مەکتەب و دانانی دو نەفەر پشــکنیر بومە کتەبە کان گفتـگوی لازم کرا آغایانی‌علی خسـروی و رحیم لشـكری بو پشـکنیری هەلــبژیر دران و حکـمیان صادر کرا.
و قەرار درا ئەو مندالانەی کەبی کەسن وەبە سوال مشغولن کوبــکرینەوە لەناومیللەت‌دا بەش بـکرین‌وەروژانە لەمە کتەبی گەلاویژبخوینن وبو خر کـردنەوی ئەم هەژار بی کەسانە بە شـارەوانی ئەمـر درا کە خریان کاتەوە و بیان داتە دەست آغایانی حسین فروهرو منافی کەریمی وئەوانیش بەنـیو میللەت دابشیان کەن .
ماوەی لەلاپەرەی چوار

٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماوەی لاپەرەی ٢
کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنــگی
٢- بەاکثـــریتی آرأ پەسـند کرا آغایانی فروهر و کریمی خلکـی بیسـواد حاضر کەن کەشەوانە لەمە کتەبدا بەزمانی کوردی بخوینن .
٣- پەسـند کرا هەمو نیشانەی (تابلو) اداران ومەکتەب‌و تجارتخانان‌و عمارەتان بگـورن وبە کوردی بنوسـری .
٤- پەسەند کرا کەئەو مندالانەی کودەکرینەوە تەمەنیان لەشەش تاچاردە سالان زیاتر نەبی.
٥- لەآخـری‌جەلـەسەدا پەسند کرا کەجەلەسەی دیکەجوری لباسی‌شاگردمە کتەبەکان معلوم کری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برایانی خوشەویست
لەوەی دووا روژبەروژ کوردوستان بە
هیمتی برایانی کورد وە باش وبە وینە وریک و
و پیکتر دەبی ئومیددە کەین لە یارمەتی‌دان
کوتایی نەفەرمون جــگای کوردوستان:
مهاباد (سابلاغ) کوردوستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کـــــــــــــــــــــوردوســـــــــــتان
بلاو کەرەوەی بیری حیزبی دیموکراتی کوردستان
کوردوستان لە لایان هەیئەتی تحـــریری دەردەچی
ژمارەی ١ – ساڵی ییکەم – پینج شەممو ٢٠-١٠- ١٣٢٤ – 11 ژانویەی 1946

تکـــا
لە خویندە واران‌ و نوسە رە کان تکا دە کەین ‌لە ناردنی نوسراو و هەلبەست و چیروک وبەسەر هاتی پیاوانی کورد قصور نەفەرمون ‌ناردنی نوسـراو بە ئەم‌ شرطانەیە
١- بەخەتیـکی خوش و هەر لەدیویــکی کاغەذەکە بەمرکـب بنوسری .
٢- ناو و نیشانی خویـان آشکرا بنوسن ‌ئە گەر بیانەوی ‌نیویان ‌نە نوسری‌ لە داوینی نوسـراوە کە بنوسن(امضا راگیری) خاطرجەم ‌بن کە نیویان‌ دەرنا کەوی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنـگی کوردوستان ژمارە ٣٢

روژی چوارشەممویە ١٢-١٠-٢٤ جلســـەی هەیئەتی‌فەرهەنـگی کوردوستان ساتی دو پیش نیوەرو گیرا لەبابەت مە کتەب ودانانی دو نەفەر پشــکنیر بومە کتەبە کان گفتـگوی لازم کرا آغایانی‌علی خسـروی و رحیم لشـكری بو پشـکنیری هەلــبژیر دران و حکـمیان صادر کرا.
و قەرار درا ئەو مندالانەی کەبی کەسن وەبە سوال مشغولن کوبــکرینەوە لەناومیللەت‌دا بەش بـکرین‌وەروژانە لەمە کتەبی گەلاویژبخوینن وبو خر کـردنەوی ئەم هەژار بی کەسانە بە شـارەوانی ئەمـر درا کە خریان کاتەوە و بیان داتە دەست آغایانی حسین فروهرو منافی کەریمی وئەوانیش بەنـیو میللەت دابشیان کەن .
ماوەی لەلاپەرەی چوار

٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماوەی لاپەرەی ٢
کوبونەوەی هەیئەتی فەرهەنــگی
٢- بەاکثـــریتی آرأ پەسـند کرا آغایانی فروهر و کریمی خلکـی بیسـواد حاضر کەن کەشەوانە لەمە کتەبدا بەزمانی کوردی بخوینن .
٣- پەسـند کرا هەمو نیشانەی (تابلو) اداران ومەکتەب‌و تجارتخانان‌و عمارەتان بگـورن وبە کوردی بنوسـری .
٤- پەسەند کرا کەئەو مندالانەی کودەکرینەوە تەمەنیان لەشەش تاچاردە سالان زیاتر نەبی.
٥- لەآخـری‌جەلـەسەدا پەسند کرا کەجەلەسەی دیکەجوری لباسی‌شاگردمە کتەبەکان معلوم کری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برایانی خوشەویست
لەوەی دووا روژبەروژ کوردوستان بە
هیمتی برایانی کورد وە باش وبە وینە وریک و
و پیکتر دەبی ئومیددە کەین لە یارمەتی‌دان
کوتایی نەفەرمون جــگای کوردوستان:
مهاباد (سابلاغ) کوردوستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چاپخانەی کوردوستان (مهاباد)

چرکە لەم نووسینە بکە بۆ خوێندنەوەی ئەو بابەتە بە شێوەی پدف.

نووسینەوە و چاپکردن: ئومید وەیسی “جاف”

ژمارەی ١ – ساڵی ییکەم -پینج شەممو ٢٠-١٠- ١٣٢٤ – 11 ژانویەی 1946. کوردوستان لە لایەن هەئیەتی تحریریە دەر دەچی.

بۆ خوێندنەوەی بابەتەکانی پێشووی ڕۆژنامەی کوردستان چرکە لە سەر نووسینەکانی خوارەوە بکەن.

دووهەم بابەتی ژمارەی یەکەم

یەکەم بابەتی ژمارەی یەکەم

کۆمێنتی تۆ لەسەر بابەت