هۆنراوە بۆ منداڵان.. پەرتووک و پەرتووکخانە.. رەزا شـوان

مـنـــــداڵــیـن و بـچـــــــووکـیـن
هـۆگـر و هــاوڕێی پەرتووکـیـن
* * *

پەرتـووک وەک مـامـۆســـتـایـە
سـوودبـەخـش و بـێ هــاوتـایـە
* * *
پەرتــووک دەخـــــوێـنـیــــنـەوە
زانـیـــــاری دەچــنــیـــــــــنـەوە
* * *
دەچـــیـن بـۆ پـەرتــووکـخــانـە
شــوێـنـی رۆشـــــــــــنـبـیـرانـە
* * *
پـەرتـووکـخـــانـە گـوڵـــــــزارە
پـڕ پـەرتــــووک و گـۆڤــــــارە
* * *
پـەرتـووک و پـەرتـووکـخــانـە
هـێـمـای پـێـشـــکـەوتـنـمـــانـە

نەرویـج: ٢٠٢٠