(1) مگر تو مملکت شما خر نیس؟! دکتر گلمراد مرادی

این تیتر کتابچه ای است که عزیز نسین طنز نویس خارق العاده ترک، تابع ترکیه نگاشته است. این کتابچه، عزیز نسین، مجموعه داستانهای کوتاهی هستند که جمعا از 12 داستان تشکیل شده و باخط ریزدقیقا 100 صفحه است.

واقعا خواندن دارد. من این کتابچه و بویژه خواندن مگر در سرزمین شما خر نیست را به عزیزان فارسی خوان و فارسی دان توصیه می کنم. من این تیتر را برای موضوع انتخاب کردم، زیرا خر در همه جا و در همه قشر و در سطح جوامع جهانی وجود دارد. از بی سواد، بی سواد گرفته تا با سواد، با سواد؛ نمونه کلاسیک آن، در کردستان عراق نظیراین آقای دکترعبدلواحد است که درباره زنان نظر داده است و در بیشتر سخنرانی هایش که با ویدئو ساخته همین کافران پخش می شود خیلی اظهار نظر احمقانه کرده است. البته از یک نظر ناخود آگاه به روشنگری خدمت می کند زیرا یک نوع تبلیغ است که آدم قرآن مجید را بخواند و آگاه شود که اسلام درباره نیمی از جامعه بشری چه گفته است؟ او در یکی از ویدئوها توصیه می کند که به بچه هایتان عربی یاد دهید که زبان قرآن است انگلیسی زبان کافر ها است. او در سخنرانی دیگرش در ویدئوئی دیگر اظهار داشته است که زن نباید کار کند و یا او فقط برای بچه زائیدن خلق شده است! و زنان عقل ندارند و غیره! این آقا گویا عضو یکی از احزاب اسلامی در حریم کوردستان است و باصطلاح تحصیل کرده دانشگاه است. او واقعا نمی داند و نمی فهمد، اگر زنان در آلمان فقط نیم ساعت، نه یک روز ویک ماه، دست ازکار بکشند، اقتصاد این کشور فلج می شود و هزارها نفر در بیمارستانها می میرند. او با صراحت که در ویدئو ذکر شده، می گوید زن فقط برای تولید مثل خلق شده و نباید اجازه داد کار دیگری انجام دهد. زنان عقل ندارند. و یا در ویدئو دیگری بدون هیچ گونه مطالعه ای می گوید: فقط زبان عربی به بچه هایتان یاد بدهید این زبان قرآن است، زبان دگر مثل انگلیسی زبان کافران است. خوب کسی که اینگونه فکر می کند واقعا به غیر ازمقام جاش (کره خر) بودن و بی خبر از واقعیت، یعنی مطلقا نا آگاه، چیز دیگری به او نباید گفت. او به آن اندازه بوئی از شعور نبرده است و چیزی ازتعلیم وتربیت یادنگرفته است که از رشد و پیشرفت زنان جهان، در اثر حاکمیت درست و برابر و آزاد به آن اندازه ای بی خبراست که به خودش اجازه می دهد چنین هجویاتی را بگوید. او گویا همه زنان را، با مثلا زن خود مقایسه می کند. او از پیشرفت زنان در سطح جهان هیچ خبر ندارد، زنانی هستند که از راه نشان دادن شایستگی و لیاقت خود مشاغل اداره یک مملکت را دارند و یا با داشتن 7 فرزند وزیر دفاع شده اند و اگر به همان خواهر و مادر و زن خود او در جهان اسلام امکان تعلیم و تربیت برا بر با مرد را بدهند، احتمالا همین پستهای وزارت و وکالت را اشغال کنند. ما نمونه آن را در ایران دیدیم که دختران قهرمان حدود 60 در صد کرسی های دانشگاه را با پشت سر گذاشتن کنکور سخت، اشغال کردند. چه بسا درمیان دختران و زنان آگاه کرد ودیگر ملیتهای خاورزمینی، پناهنده داریم که دراروپا وآمریکاشمالی وکیل و نماینده مردمان اروپائی و آمریکائی و کانادائی در مجلس قانون گذاری شده اند. (نمنونه آنها را در سوئد و آلمان، من به شخص می شناسم) می توان نام برد.
قصد ازنوشتن این مقاله مشاهده ویدئو های سخنرانی است از این آقائی که در
بالا به او اشاره شده است و من روز 13 فوریه و 18 فوریه 2015 آنهارادیده ام و به احتمال قوی این ویدئو های ساخت کفار(!) در سطح وسیع پخش می شوند. با دیدن آن ها، در حقیقت و به قول معروف خونم کثیف، کثیف شد. زیرا سخنران در ویدئوها یک کرد است ومن نوعی هم کرد هستم. ازاینها گذشته او تحصیل کرده است و درجه “دکترا” نیز به دنبال خودش می کشد. اگر آدم ساده ای بود به این اندازه ناراحت نمی شدم. نظیر این آدم آن گونه که در پیش ذکر شد در میان دیگر ملتهای خاور میانه، بسیار زیاد هستند. من این ویدئوهارا با دوستان با یک کامنت به زبان کردی بر روی یکی از ویدئوها، در میان گذاشته ام.
لازم می دانم ترجمه آن جملات را که در کامنت نوشته ام، در اینجا بیاورم. “شما خوب دقت کنید این مردیکه چه می گوید؟ من واقعا متعجبم که این دیوانه چگونه درس خوانده است و استاد دوران تحصیلش چه کسی بوده است؟ او اطلاع ندارد یا آن استاد بدبخت به او یادنداده است که درسایه تعلیم وتربیت درست، درجهان غیر اسلامی هزاران بانوی دانشمند داریم که صدها مرد مانند این آقارا به نوکری قبول ندارند. فقط کافی است، یاد آوری کنم، در زمانیکه اروپائی ها هنوز به درجه امروزی در رعایت حقوق برابر بین زن و مرد هم نرسیده بودند. اولین بانو در جهان که جایزه نوبل دردو مرحله، هم برای فیزیک 1903 وهم برای شیمی درسال1911 دریافت کرد، خانم ماری کوری فرانسوی-لهستانی بود. این بانوی دانشمند و کم نظیر لهستانی که کاشف رادیوم بوده، در جهان شهرتی یافت. اما گویا نامش به گوش کر آقای دکتر عبدالواحد نرسیده است. این مرتیکه شرم ندارد همه زنان را با خواهر و مادر بنده و خودش مقایسه می کند و به آن اندازه بی سوادی خودش را نشان می دهد؟ خاک تو سر آن استادی که پای دکترای این آقا را امضاء کرده است. من واقعا شرمم می آیدکه او “درجه دکترارا دارد”. لذا می شودگفت: دکتر شدن آسان است، اما آدم شدن نه!! اگر جملاتی که این مرتیکه برزبان می آورد بخواهیم ملاک قرار دهیم، باید 1400 سال به عقب بر گردیم، به زمانی که قبایلی از عربها دختر را زنده بگور می کردند. در ویدئو دوم او پا را به مراتب فراتر گذاشته و به والدین ساده لوح توصیه می کند که زبان انگلیسی مال کافر ها است و باید به فرزندان زبان عربی را یاد داد!! او می گوید زبان انگلیسی ما را به بد اخلاقی عادت می دهد. نظیر همین حرف را آخوندهای ایران تا اواسط قرن بیستم تبلیغ می کردند که بچه هارا به دبیرستان نفرستید، زیرا فیزیک وشیمی آنهارا بی دین می کند! این بدان معناست که برخی از خاور زمینی ها مانند عربها و آن کسی که عربی فکر می کنند، حدود بیش از 60 سال ازبخش دیگر خاورزمینی هاعقب نگهداشته شده اند و ما می خواهیم با متانت و بردباری دکتر عبدالواحدها را که در همه جا یافت می شوند، الفبای دمکراسی را یادبدهیم و به آنها بفهمانیم که جهان در حال تکامل است که احتمالا بتوان برای مدتی بس کوتاه، این تکامل را متوقف کرد، اما دیگر محالست آن را به عقب برگرداند. من بجای دکتر عبدالواحد، به همه والدین توصیه می کنم که اجازه دهند بچه ها هم انگلیسی و هم عربی را یاد بگیرند. انگلیسی برای اینکه با پیشرفت جهان بیشتر آشنا شوند و نظیراین آقای دکتر عبدالواحد قادر باشد برای پخش سخنرانی ها از ویدئو ساخت کافران، استفاده کند و هم عربی یاد بگیرند که قرآن را به زبانی که نوشته شده بخوانند و بتوانند خوب در مورد اسلام افشاگری بکنند.
هایدلبرگ، آلمان فدرال 19. 2. 2015

دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com