مەرگەساتی بەهار. سوهەیلا مێهەمى

مەرگەساتی بەهار. سوهەیلا مێهەمى

بە جێم بهێڵن،
لە نیشتمانی گەردەلوولدا
خاکیتر خەونەکانم،
خەمڵاوە

پرچی زێڕینی هێوا،
بە ددانی خاک و دەستی با،
مەزات

بە خاچی بەروارێکدا
فرمێسکم،
سوور بە تەمەنی خودادا

خنکانی کانی و
خەڵۆزی دارستان

لە ئاوێنەی شەڕێکی پیرۆزدا،
مردنەکانمان پیر دەبێ”.

سنە
سوهەیلا مێهەمى