چرا رژیم جمهوری اسلامی ایران از احزاب کردی وحشت دارد؟!

هرخبر، به نظرمأموران رژیم، داغی در مرحله اول؛ به آدرس فه یسبوکم می آید. در مرحله دوم؛ احتمالا این خبر باصطلاح داغ برای همه کردهائی که آدرس آنهارا دارند بفرستند. این حضرات گویا غافل از آنند که راستی و درستی خودرا حداقل نزدمن وبه احتمال قوی نزددگر کردهای هم میهن و دمکرات به محک آزمایش زده اند که اگر بگویند ماست سفیداست به آنهاباور نمی شود کرد. زیراتهمت های دروغی که به خود من زده اند، کافی است که اکثر گردانندگان رژیم وهمه رسانه های درخدمت این رژیم دروغ گو، نیرنگ باز، بی اخلاق ومزور بحساب آیند. واطمینان دارم دیگر عزیزان که فقط برای حق خود مبارزه می کنند، این چنین تجربیات تلخی، ازمزدوران این رژیم دارند اما من ازخود می پرسم، چرا این حضرات ازاحزاب مترقی کردهای ایران و ازجمله ی آنها، ازکومله مبارز، می ترسند و مانند خاری آهنین می بینند، درچشمان مأموران خود؟ نه فقط درحزب کومله، بلکه درهرحزب سیاسی دیگر مانند احزاب دمکرات کردستان در ایران و حزب آزادی کردستان در ایران به رهبری یادگار زنده یاد قاضی محمد وغیره هر اتفاقی بیافتد که فقط به زیان، رژیم ایران تمام شود، میلیونها از ارز مملکت برای بر عکس جلوه دادن آن هزینه می کنند که در اذهان عمومی بد نشان دهند و خبرش را برای همه بفرستند. در پشت این کار باتأسف باید گفت جاشهای فعال در آکام نیوز نقش اول را دارند. گویا هوا داران حزب کومله در ایران درنظر داشته اند 36مین سالگرد پر افتخار بنیان گذاری کومله را به وسیله ای صلح آمیز، در میادین سقز، سنندج، مهاباد، مریوان، بوکان و غیره اعلام کنند و روز 26 بهمن را جشن بگیرند. گویا کشف آن و بنابه قول این مأموران رژیم دست گیری تعدادی از هواداران این سازمان را به عنوان “تحریک کننده” اذهان عمومی، به همه جا مخابره کرده اند. اگر این “خبرداغ” که من به شخص باور ندارم، درست باشد، مأموران ارتجاعی رژیم روی ساواک شاه راسفید کرده اند. این آقایان درآکام نیوز واژه ایکه سیاهکار ترین و ارتجاعی ترین نیروها شرم دارند، بکارگیرند، مورد استفاده قرار داده اند. مانند “فلش شبکه تحریک آمیز و تجزیه طلبانه”. آنها بدون فکر کردن که این نوع واژه ها از دهان حتا دیکتاتوری که به زباله دان تاریخ سپرده شده، خارج نمی شد، در باره هواداران کومله بکار برده اند. خوب این نشانه پایه و اساس سست این مذهب حاکم است. آن ها حتا از بردن نام احزاب کردی و اعلام، مثلا بنیانگذاری و جشن آن روز وحشت دارند و آن را تحریک مردم می دانند. خبر را طوری بیان کرده اند که گویا “شبکه ای کشف شده همراه با سلاحهای سنگین و برنامه ریزی برای انهدام یک پایگاه رژیم”!! در صورتیکه این طور نبوده، بلکه گویا یک اعلام ساده فقط برای شرکت مردم در جشن سال گرد بنیان گذاری حزب کومله بوده است.
بسیاری ازدوستان بر این باور اند که اگر به هجویات این حضرات پاسخ داده شود، آنها خود را مهم می بینند وخوشحال می شوند اگر فحش هم به آنها بدهید. من دراینجا این آرزو را روی دل آنها می گذارم و هیچ فحشی نمی دهم و تهمتی مانند آنها هم نمی زنم. منتها کوشش می کنم نوشته های احمقانه آنها را مانند سابق نقد کنم و به معرض قضاوت آن عزیزانی بگذارم که واقع بینند. اگر چه توصیه دوستان عزیزم درست است و من خود تجربه کرده ام، یک بار برنوشته آکام نیوز نقدی نوشتم که انواع و اقسام دروغها وتهمت های بی اساس بر من بستند. این بار من از خود دفاع نمی کنم، بلکه فقط به مردمان ملتهای ایران یاد آور می شوم که این حضرات بودجه مملکت را چگونه و به چه طریقی خرج می کنند؟! یا می گذارند و زمینه را آماده می کنند که بابک زنجانی ها و شهرام جزایری ها مملکت را غارت کنند و می گذارند دختر 12 ساله ای، با پوشیدن لباس پسرانه، شبها تا ساعت 12 شب و دیر تر برای پول داروی پدر و مادر بیمارش، زباله جمع کند طبق مصاحبه تلویزیونی خبر نگار خود رژیم، شبی حدود 10 تا 15 هزار تومان زباله جمع آوری می کند که فقط پول داروی خریداری شده است. اما میلیونها به دختران زیبا روئی می دهد که پیر مردان فعال ضد رژیم رابه دام بیاندازد ومیلیونها ازبودجه مملکت و مالیات بده خرج تبلیغات علیه احزاب سیاسی که حق خودشان را خواستارند، می کند که نمونه هائی از این تبلیغات را زیر نام “خبرهای مهم” می آورم. از همین اول تبلیغات آکام نیوز آعاز می کنیم. اگر هم فقط یک خواننده مانند قانعی فردداشته باشد. همه می دانند که تلویزیون روداو یک تلویزیون کردی متعلق به کردستان عراق است و نه ایران، بنا بر این سودی در آن ندارد، درباره اخبار ایران وکردهای ایران دروغ بنویسد. اما چون برخی ازاخبار این رسانه به کام رژیم تلخ است، باید بوسیله آکام نیوز زهر خودرا بریزد. او می نویسد:”افشای دروغ بزرگ تلویزیون رووداو وحزب دمکرات کردستان درخصوص سقوط پهپاد شناسایی جمهوری اسلامی ایران …”. این خبر درسر تیتر باصطلح خبرهای فوری و داغ آکام نیوز بود. من هیچ کامنتی بر آن نمی نویسم. می گذارم خود خواننده محترم قضاوت کنند.
درادامه که درباره 36مین سالگرد بنیانگذاری کومله است بعنوان خبر “فوری” می خوانیم: “پایگاه خبری تحلیلی آکام نیوز:مطلع شدیم اعضای یک شبکه گروهک تروریستی و تجزیه طلب کومله شناسایی و دستگیر شده اند. ساعتی پیش یکی از مقامات مطلع امنیتی کشور ضمن تایید این خبر، جزئیات کامل شناسایی و دستگیری این شبکه کومله را برای خبرنگارمان تشریح کرد”. دراینجا گردانندگان رژیم و مأمورین آنها می دانند چه می گویند و چرا این دروغ گوبلزی “تجزیه طلبی” را تکرار می کنند. زیرا آنهاهنوز خواننده را احساساتی و ساده لوح می پندارند! در صورتیکه اینطور نیست، بلکه دنیای امروز اکثر مردم را واقع بین کرده است. من بخوبی واقفم که تکرار این تبلیغ اتلاف وقت است و احتمالا برخی ازعزیزان آن را به سود رژیم و پخش کننده ی خبر، بدانند. اما من آن رامجددا می آورم که اگر ازمیان خوانندگان عزیز کسی فرصت نکرده این مطالب را ببیند، مرور کند و آنگاه به قاضی برود که چه چیزی برای این رِژیم خطرناک است که مأموران اطلاعاتی اورا به خود مشغول داشته! اولا این “گروهک کومله” بنا به اساسنامه و برنامه خود هیچگاه نگفته و ننوشته است که ازایران جدا می شود. درغیر آن صورت عضو مهم کنگره ملیتهای ایران فدرال نمی شد و در این راه فعالیت نمی کرد. پس عاملین پخش این خبر تحریک کننده احساسات مردم، باید کمی شرم و حیا داشته باشند. تجزیه طلبی یکی از سلاح هائی است که رژیم های بر تری طلب و تو تالیتر و مستبد از آن علیه مخالفین خود استفاده می کنند. دوما، همه می دانند که کومله نه به قصد ترور مبارزه می کند و نه تحزیه طلب است. در صورتی که تجزیه و جدائی هرگروهی از انسانها یک حق مسلم است و کسی که به دمکراسی باور داشته باشد باید این حق را بپذیرد. به فرض آن که کردها، آذری ها، بلوچ ها، عرب ها و ترکمنها از گروههای، بقول رژیم، تجزیه طلب باشند! آیا این رژیم ومأموران گوش بفرمانش ازخود هیچ پرسیده اند، چرا ملتی از ملت دیگر که سالهای زیادی با هم زندگی کرده اند و در اثر پیوند زناشوئی خیلی ازافراد این ملتها باهم فامیل شده اند، با این وصف می خواهند ازهم جدا شوند؟ چرا مثلا مردمان ملتهای سویس(آلمانی، فرانسوی، ایتالیائی و رتو رومان ها) هیچ گاه قصد جدائی ازهم را نداشته اند؟! رژیمهای دیکتاتوری شرم دارند به این پرسش پاسخ گویند. زیرا می دانند که پاسخی برای آن ندارند. من به عنوان یک کرد که ریشه در خاک و بوم ایران دارم و پیشینیان من نوعی اولین امپراتوری حدود 150 ساله را در این سر زمین داشته اند، مایلم با حقوق برابر همراه دگر ملتها و در یک سیستم فدرال دمکرات زندگی کنم. اگر نسلهای بعد از من تصمیمی دیگر می گیرند، من آن را حق دمکراتیک آنها می دانم و هیچ دخالتی نمی کنم. اطمینان دارم میلیونها کرد مانند من فکر می کنند. معلوم است، اگرحقوق انسانی رعایت نشود، من نوعی حق دارم اراده کنم و با آراء اکثریت جدا شوم. حالا ببینید جرم و گناه این گروه در شهرهای کردستان، مانند سنندج، سقز، مهاباد، مریوان و بوکان چه بوده است؟ آنها می خواسته اند اعلام کنند که در روز 26 بهمن 36مین سالروز بنیان گذاری کومله است! آیا این اعلامیه در میادین لطمه ای به کسی می رساند که رژیم با خرج میلیونها تومان از بودجه مملکت می خواسته جلو آن را بگیرد؟ ببینید با چه آب و تابی این خبررا پخش کرده اند! “این مسئول امنیتی با اعلام این خبرگفت؛ این شبکه قصد داشت تا در روز 26 بهمن (روز به اصطلاح تاسیس کومله) اقدامات تحریک آمیزی را در برخی مناطق کردنشین کشور انجام دهد که خوشبخانه با هوشیاری و اشراف کامل اطلاعاتی نیروهای امنیتی و انتظامی کشور، تمامی عوامل و مرتبطین این شبکه قبل از هر گونه اقدامی، شناسایی و دستگیر شدند. این شبکه وابسته به گروهک تروریستی کومله، در نظر داشتند با نصب و جاسازی باندهای فلش خور در میادین اصلی شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بوکان و مهاباد درعصر روز 26 بهمن باپخش فراخوان های تحریک آمیز و تجزیه طلبانه اقدام به آشوب و بلوا نمایند که قبل از هرگونه اقدامی تمامی عوامل اصلی ومرتبطین این شبکه طی عملیاتی غافلگیرانه شناسایی و دستگیر شدند و کلیه تجهیزات وتاسیسات وارداتی این شبکه توقیف وضبط می شوند وهم اکنون نیزعوامل این شبکه برای ادامه تحقیقات بیشتر در بازداشت بسر می برند”.
خوب، می بینیم که وحشت دردل گردانندگان رژیم ایجاد شده است و هر حرکت صلح آمیز و دمکراتیکی را با برچسب تروریستی و تجزیه طلبی زدن، با صرف نیرو و هزینه فراوان جلو آن را بگیرند وکردهای حق طلب را که احتمالا هوادار کومله بوده اند دستگیر کنند و عاقبت آنهارا درزیر شکنجه به اعترافهای تلویزیونی بکشانند ویا بجرمهای ناکرده وسنگین محکوم کنند. درحالی که فقط می خواسته اند جشن سال روز سازمان و حزبی را اعلام کنند که از آن هواداری کرده اند.
اینکه نیروهای ارتجاع مذهبی به قول خود مانند جن ازبسم الله وحشت دارند، شکی درآن نیست. آنها نه اینکه مجاهدین مسلمان را هم تحمل نکردند، بلکه همه چپها را که حتا با خلوص نیت از آنها پشتیبانی می کردند، در اوایل انقلاب به بهانه هائی، بوسیله سربازان گمنام امام زمان از بین بردند. اکنون هم با همان متد می خواهند ریشه چپ را در ایران با شرم آورترین تهمتها از بیخ بکنند. بهمین دلیل به احزاب چپ در میان ملتهای ساکن ایران انواع تهمتها را می زنند و  در نظر دارند همه غیر خودی ها و در مرحله اول همه چپها را نا بود کنند. می گویم قاشق رژیم ارتجاعی مذهبی ایران به ته دیگ خورده و دیگر آبروئی در میان حتا معتقدین و مؤمنین ندارد، عبث نگفته ام. اکثر “روشنفکران” دینی خط خود را از خط جمهوری اسلامی جدا کرده اند و بین نیروهای خودی نیز نفاق افتاده است. درمملکت دست دزدان باز گذاشته شده و در تاریخ ایران به اندازه این 35 سال کذشته رشوه خواری ورشوه دهی وفساد ودروغ و کلاهبرداری رواج نداشته است. نمونه های چندی آوردیم از نو کیسه های میلیاردر. بسیار ممنون می شوم اگر رسانه های این آقایان درکنار دروغ و نیرنگ و تهمت به مخالفین، درباره این جنایات اسلامی نیز بنویسند. بهرحال اگر ننوشتند،  نباید تعجب کرد.

هایدلبرگ، آلمان فدرال، 16. 2. 2015
دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com