پیازپاک کنی تا آنجا که حتا از دیدار دیپلماسی وحشت داشتن!!

معمولا دیدارهای دیپلماتیک برای ایجاد جوی دمکراتیک وبویژه درایران ازبین بردن رژیم مذهبی قرون وسطائی جمهوری اسلامی یک مسئله ی عادی است و درهمه جا و

در هرسطحی و با هر ایدئو لوژی انجام می شود. چه بسا دیدارهای رژیم شاه آن چه که بسود مردم بود، نه سر سپردگی، همه مثبت بودند. می بینیم که انسانهای فعال ودلسوز برای آزادی مملکت از چنگ این مستبدان، از هر وسیله معقولی استفاده می کنند و در صورت لزوم وامکان برای تحقق به آزادی ودمکراسی با راست ترین شاخه سرمایه داری تماس گرفته و می گیرند. چیزی که غیر عادی است و مرا بیاد داستان تلخی که یک کارمند اداره امور مهاجرت درآلمان، خصوصی برایم تعریف می کرد، انداخت. من به عنوان مترجم ازطرف دادگاه این شهر محل اقامتم تعیین شده بودم که ترجمه کنم. در آنجا و در آن حالت، گر چه وظیفه مترجم فقط ترجمه است و نه اظهار نظر، خیلی مؤدبانه من به یک موضوع توهین آمیزی اعتراض کردم. کارمند نگاهی به من کرد و گفت: “ما برای همه کشورها مأموری خود فروخته می گذاریم، فقط برای ایرانیان نیازی نداریم، زیرا آنها مدام علیه یکدیگر به ما، مفت و مجانی گزارش می دهند”! نقل بمعنی. این داستان غم انگیز و خیلی تلخ را برای اولین بار است با حفظ اسرار منتشر می کنم.

اکنون مرابیاد آنروز، برای من تلخ انداخت که عده ای، ازگویا نیروهای افراطی نامه ای به دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده نوشته اند واعتراض کرده اند به دیدار رهبر کومله با وزیر امور خارجه آمریکا! نامه با این جمله آغاز می شود: “برابر با خبرهای منتشره، آقای عبدالله مهتدی رئیس گروه تجزیه طلب کومله فعلی و دبیر کل سابق حزب کمونیست ایران بهمراه آقای صلاح بایزیدی نماینده این گروه درامریکا، باآقای پومپئو وزیرامور خارجه دولت شمادیداری داشته اند”.
من واقعا تأسف خوردم برای این نوشته و تأییدی برگفته های آن کارمند اداره مهاجرت آلمانی. خوب دیداری داشته اند، اگر قصد عوامفریبی نیست، باید پرسید این عکس گرفتن و دیدار در مورد چه بوده است؟ اگر وحشت از قدرت ملیتها وبویژه در این زمینه توده های کرد ندارید، چرا به تکاپو افتاده اید و حتا با جمهوری اسلامی همدست می شوید که تقریبا یک ساز بزنید؟! در اینجا اخطاری به آن هواداران، فقیر ومتوسط می شود که بشناسند ازچه گروهی و ازچه عوام فریبانی حمایت می کنند!

این گروه نماینده سرمایه داری هار، باید باشد. من فقیرزاده که توقع هیچ مقام وشغلی ندارم، توصیه می کنم، هوا داری از آن ها را زیر علامت پرسش ببرید. از نحوه نوشتن ضد کمونیستی وعوام فریبانه آنان نشان می دهد که نماینده چندمیلیونر بی اخلاق درایران جمهوری اسلامی هستند. اینها ماهیت خود را برای کسب قدرت بهرنحوی وشکلی نشان داده اند و حتا سرمایه داران ملیت های دیگر در ایران شرم دارند که از آن ها حمایت کنند. اولا کمونیست ها چه می گویند، مگر نه این که به سود بی چیزه ها به میدان آمده اند و حتا نام آن ها حدود صد سال است وحشت بدل مفت خواران سرمایه داری و دونالد ترامپ ها انداخته است؟ دوما این گروه بسیار کوچک مچ خودرا باآن باز می کند که تهمت تجزیه طلبی به سازمان کومله می زند، در حالی که در هیچ جای اساسنامه این سازمان کومله نیامده است که از ایران جدا شود و حتا شفاها و کتبا نگفته و ننوشته است که هدف تجزیه طلبی دارد. این حضرات افراطی خون به دلشان آمده و زهر خود را بادروغ می ریزند، زیرا کومله گرایش چپی و مردمی دارد وبرنامه اش به سود اکثریت مردمان بی چیز است. بهمین دلیل نمایندگان سرمایه و شاخه ناسیونالیست افراطی ملیت حاکم می خواهد این تهمت جدائی خواهی و تجزیه طلبی رابزند، زیرا مردمان ایران را بویژه مردم روشن ضمیر ملت حاکم را نا آگاه و احساساتی و قبل از همه بی تفاوت به مسایل اجتماعی می پندارند. غافل از آن اند که خوانندگان روشنفکر ملت حاکم نه این که به الفبای دمکراسی باور دارند، بلکه برای تحقق بخشیدن به آن از صمیم قلب می کوشند. در ادامه نامه می خوانیم: “جناب پرزیدنت ترامپ، این ديدار آقای پمپئو ميتواند در نظر ايرانيان هم راهی ايالات متحده آمريکا باگروههایی که خواستارتجزیه ایران هستند تلقی گردد. چنين عمل کردی درروابط دوستی دوملت ایران و آمریکا تاثیر منفی خواهد داشت. شما درنطق های خود حمايت ازمردم ايران برای بر قراری دموکراسی در ايران را بیان کرده اید”.

من نمی دانم چه روئی دارند این حضرات، به نمایندگی از جانب 80 میلیون ایرانی، این نامه را امضاء کرده اند؟ اولا بنا به آمار رسمی 70% جمعیت ایران ازملیتهای گوناگون هستند که اصلا حاضرنیستند، چنین نامه ای راتأیید کنند. دوما حدود 95% ازمردم ملت حاکم وابسته به احزاب و سازمانهای کور ناسیونالیستی نیستند و با صلح و صفا می خواهند در کنار هم میهنان خود که وابسته به ملیت های مختلف ایران اند، زندگی کنند. برعکس، اگر آقای پرزیدنت ترامپ، به چنین نامه ای توجه کنند تقریبا همه مردمان داخل ایران را با مردم آمریکا دشمن می کنند. ما چنین چیزی نمی خواهیم، بلکه دوستی دو ملت ایران و آمریکا هدف اصلی ماست و ما دراین راه به دمکراسی و آزادی همه ی ملیتها، واقعا ایمان داریم.
دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com

کۆمێنتی تۆ لەسەر بابەت