نامیلکەی (ئێرە دەنگی کوردستانی ئێرانە – ئێرە دەنگی کوردستانە)

نامیلکەی (ئێرە دەنگی کوردستانی ئێرانە – ئێرە دەنگی کوردستانە)
من ئەو دەنگەم زادەی روحی شاخم.، لووتکە بۆتە بێشکەم، بۆتە هەوارو جێ ژوانگەم. لە کازیوەی بەیانی را لەگەڵ یەکەم گزینگی خۆر لەگەڵ شەقەی باڵی هەڵۆ دەفرم، ناسنامەی من کوردستانە.
من دەنگی نەتەوەی کوردم، بەڵگەی حاشالێنەکراوی زیندووم. من تاڤگەی حەقیقەتم هەمۆرۆژی دەڕژێمە نێو دەریای خەڵک. من هەڵویستی لووتکەی هەرەبەرزی پێشمەرگەی خۆنەویستم هێزی فڕینم شاباڵی هەڵۆیە،رەگو ڕیشەم دارە بەڕوویە گەردەلوول بە چۆک دادێنم.. من ئەو نەعرەتە شێرانەیەم لە گەرووی برینداری سەدان ساڵەی کوردستانم دەێمەدەرێ، باڵام بە قەد باڵای نیشتمـانە،