پیام پشتیبانی و همکاری جمعی از دانشجویان پیرانشهری در دانشگاه های ایران

پیام پشتیبانی و همکاری جمعی از دانشجویان پیرانشهری در دانشگاه های ایران
مردم مبارز کردستان!
خانواده‌های شهدا!
روشنفکران و صاحب نظران!
در این برحه زمانی که‌ ملت ما به‌ همبستگی و همکاری میان احزاب و گروهای سیاسی بیشتر از قبل احتیاج دارد، با ابراز تاسف خبر تجزیه‌ حیزب دموکرات کردستان ایران را شنیدیم. بی شک که‌ تجزیه‌ حیزب آثار منفی در تاریخ مبارزاتی ملت ما خواهد کذاشت.

با توجه‌ به‌ مشکلات درون حزبی و آگاه‌ بودن اقشار مردم مبارز کرد از رویدادها و برخورد رهبری کنگره‌ سیزده‌،چنین رویکردی قابل پیشبینی بود. لازم به‌ ذکر است که‌ کسانی که‌ از استقبال گرم مردم کردستان نسبت به‌ اتحاد خانواده‌ بزرگ حزب دموکرات در سال 1375، که‌ با همت و کوشش رفیق مبارز و انقلابی عبدالله‌ حسن زاده‌ مسجل شد، بی احساس و بی توجه‌ بودن، بدانند که‌ مردم کردستان همیشه‌ خواهان اتحاد و همبستگی میان اعضای حیزب دموکرات و سایر احزاب کردی میباشد و هیچ گاه‌ پیره‌وی از چنین تفکری که‌ باعث شکاف بین مردم شود، نخواهند کرد.

اما این تفکر و روش کار رهبری حزب نشان داد که‌ آنها از اول با اتحاد و برادری و دوستی در راه رسیدن به‌ اهداف والای مردم رنجدیده‌ کردمخالف بودن و هنوز هم هستن.

پس باید آنها بدانند که‌ مصبب اصلی تجزیه‌ حزب می باشند و مردم کردستان و تاریخ آنها را نخواهد بخشید.ما جمعی از دانشجوهای شهرستان پیرانشهر که‌ در دانشگاهای ایران مشغول به‌ تحصیل هستیم و کماکان از رویدادها و مسائل حزب آگاه بوده‌ایم،اعلام میداریم، که‌ ما از این به‌ بعد با تمام توان از حزب دموکرات کردستان_ایران پشتیبانی میکنیم و آماده‌ هرگونه‌ همکاری با حزب دموکرات کردستان هستیم.

درود بر شهیدان راه آزادی ملت کرد در رأس همه شهیدان قازی، قاسملو، شرفکندی
زنده‌ باد حزب دموکرات کردستان_ایران
زنده باد کرد و کردستان
جمعی از دانشجویان شهرستان پیرانشهر در دانشگاهای ایران

04 – 10 -1387