برای جلادی. سه‌عی سه‌قزی قايشی

آنکه‌ بهر مرگ تو اسف خورد
از مقام انسانیت بوئی نبرود
آنکه‌ در ستایشت سطری نوشت
با تبرء‌ خونچکان واژه‌ را کشت
آنکه‌ دنبال تابوتت گشت روان
گشت شرمنده‌ء مادران خاوران
آنکه‌ بهر تو غمین شد و سیه پوشید
غم ئاواره‌گان یمنی و سوری را ندید
آنکه‌ بهر کشتنت اشک ز دیده‌ چکان
چکان رنگ تاریکی بر دیدهء‌ آزادگان
آنکه‌ زد به‌ سینه خویش، بهر مرگ تو
زد گولله‌ به‌ سینه‌ء ملت (کرد) مثل تو!
نیابم جمله‌ای بهر وصفت در جهان
جز جلاد و جلاد و جلادء زمان!
اسمت بود قاسم و لقبت سلیمانی
هنرت کشت و کشتار درین جهان فانی!
5/1/2020

ئه‌و چه‌ن دێڕ له‌ 5/1/2020 به‌ یارمه‌تی چه‌ن سایتی کوردی که‌وته‌ به‌ر ده‌ستان، به‌ڵام به‌هۆی دوو هه‌ڵه‌ی ئیملا و داخستنی ئه‌و دوو کۆپله‌ی خوار، به‌ پێویستم زانی دووباره‌ بیخه‌مه‌وه‌ به‌رده‌ستان.
آنکه‌ بهر تو غمین شد و سیه پوشید
غم ئاواره‌گان یمنی و سوری را ندید
5/1/2022

سه‌عی سه‌قزی قايشی
sai.saqzi@gmail.com