پیام تسلیت به‌ عزیزان و خانواده‌ی محترم مهندس رضا خیاطی

سلام و درود

امیر،الهام و نیلسو

درگذشت مهندس رضا خیاطی را از صمیم دل به‌ شما عزیزان تسلیت می گویم. به‌ عنوان یكی از همكاران قبلی نامبرده‌ خود را در غم شما شریك می دانم.

برای خانواده‌ی محترم خیاطی صبر و شكیبایی می طلبم و نیك می دانم، كه‌ در این ایام تنها نیستید.

در این برهه‌ی زمانی جای خود دارد، كه‌ به‌ تلاش و انتخاب زنده‌ یاد خیاطی مفتخر باشید. مرگ را نتوان كاری كرد، اما به‌ شهادت تاریخ انتخاب در زندگی انسان ها مرگ را معنی می كند.

یاد مهندس خیاطی جاودان و گرامی باد

عزیز شیخانی