آکام نیوز و دیار و نا دیار دو نشریه اینترنتی سازمان اطلاعاتی رژیم جمهور اسلامی

درباره این نشریات و فعالیت سازمانهای اطلاعاتی رژیم، هرچه بنویسیم هم کم است، گر چه واقعاً حیف وقت است که صرف چرندیات این آقایان بشود و چه بسا رژیم همین را می خواهد که مخالفین را سرگرم کند.

اما با این توصیف سکوت برابر با تأیید است، باید افشاء کرد و واقعیت را نوشت که خوانندگان عزیز این ها را مقایسه کرده و خود قضاوت کنند.
البته این موضوع را همه می دانند که جمهوری نا اسلامی ایران، توسط برخی از مأموران بسیجی خود، از کثیف ترین و رذل ترین متد، مانند جاکشی گرفته تانشر تهمت دروغ برای خراب جلوه دادن مخالفین خویش استفاده می کند. در اوایل انقلاب ترور فیزیکی می کرد و به قول خود سر دشمن را می کند، زیرا بنا به تئوری خود ساخته آیت الله خمینی، هر کسی که مسلمان نیست و حتی سیستم ولایت فقیه را زیر سئوال ببرد، بی رحمانه باید کشته شود. فیلم ویدئو صحبتهای سری او گواه براین ادعا است وبایستی درصورت امکان آن را دید. متأسفانه من این ویدئو را نتوانستم از فه یسبوک ضبط کنم، لذا آن را در آرشیو ندارم. فقط در فه یسبوک دیده ام و گر نه، در اینجا آدرس آن را می نوشتم. تقاضا دارم اگر تکنیک فه یسبوکی و اینترنتی خوانندگان عزیز و محترم قوی تر از بنده است، که حتما نیز هست، بر من منت گذارده و آن را برایم به آدرس ای-میل زیر ارسال دارند. باز هم سپاس گذارم. خوب اکنون مدتی است این حضرات ترور فیزیکی را موقتا کنار گذاشته اند و بجای آن به ترور شخصیتی و نشر اکاذیب و دروغ پردازی و تهمت به همه مخالفان رژیم، بدون هیچ استدلالی، روی آورده اند. به همین دلیل علاوه برتبلیغات شفاهی گوش خراش برای عوامفریبی، توسط مأموران چشم و گوش بسته، نشریات اینترنتی نام برده ی فوق ونظیر آنها را، برای روزنامه خوانان و روشنفکران، پخش می کنند. از ترور های شخصیت حرف به میان آمد. من در مقالات پیشین تا اندازه ای توضیح داده ام که این آقایان مسلمان چگونه و به چه ترتیبی انگشت بر روی احساسات مردم گذاشته اند و چیزی که خود به عنوان “غیرت، شرف وناموس، بجای دروغ نگفتن، ظاهرسازی نکردن وحقه باز و کلاه بردار نبودن، بخورد مردم داده که این مردم به آن عادت کرده اند”، مورد سوء استفاده قرار می دهند. در هرحال همانگونه که اشاره شد، این بار بجای ترور فیزیکی، ترور شخصیتی می کنند. برای این کار به یک متدروی آورده اند که بمراتب ازجاکشی بدتر است. برای نمونه،دختران جوان را که به کسب پول راحت و مرفه زندگی کردن نیاز دارند، پیدا می کنند و به خدمت گرفته و آنها را با برخی از شخصیتهای سرشناس مخالف رژیم، بویژه آنها که در خارج از کشور هستند به نحوی به ظاهر طبیعی ارتباط می دهند بطوری که معلوم نشود، ارتباط غیر طبیعی است و به جمع آوری اطلاعات برای به اصطلاح خراب کردن آنها روی می آورند و روزی که خود آن شخصیتها دیگر نباشند و یا در حیات باشند اما خطرناک تشخیص داده شوند، علیه آنان به کار گیرند. دراینجا رهبران کومله و دیگر احزاب کردی و بویژه فعالان غیر مسلمان خطرناک اند و بدین ترتیب، خراب کردن آنان در اذهان عمومی از ضروریات است. در پیش ذکر شد هدف از بین بردن فیزیکی، سران مخالف رژیم و ولایت فقیه بود که از آنها و نفوذ معنوی آنها در میان مردم وحشت داشتند. پس این حضرات از ترور فیزیکی که شرم آور و مورد اعتراض جهانیان و دمکرات های حتی داخل مملکت قرارگرفته بودند، آن طور که ذکر شد، موقتا کوتاه آمده اند. اما در این میان و بیش از همه دو نشریه فوق را ویژه احزاب مخالف کردی و قبل از همه به حزب و سازمان انقلابی کومله اختصاص داده اند. محتوای این روزنامه های اینترنتی چیز دیگری نیست جز یک مشت اکاذیب و هجویات که پاک دلان مؤمن احتمالا به آن باور کنند، به دلیل سوء استفاده از نام اسلام. نمونه دیگری در اینجا می آوریم: رژیم ضمن نفوذ در سازمانهای مخالف باخرج میلیونها ازبودجه مملکت و دریافت گزارشهای از نظر انشائی غلط و احمقانه از قبیل این که “زن فلان عضو کمیته مرکزی یک سازمان مخالف رژیم بادیگری سلام و احوالپرسی کرده است و یا او را درآرایشگاهی دیده اند که لبخند زده است و غیره. پس اگر زنی اینگونه باشد و یا از رفتار، اسلام مآب، شوهر خود خوشش نیاید و کار به مرحله جدائی بکشد، برای این آقایان بس بد است، زیرا اینان، مخالف رژیم اند و باید در ملا عام خراب شوند! اما جاکشی علنی و رسمی این آقایان که آن را قانونی کرده اند بد نیست!! و طبیعی می دانند که دختر 12ساله تا 35ساله را برای مردان متأهل تهیه کنند و یک ملا را در دفتر شهر نو اسلامی بگمارند که عکس دختران را به مردان زائر متأهل نشان دهد و قیمت ساعات و روز را به طرف بگوید و مبلغی خود و حرم امام رضا نیز دریافت کند، این مسئله را اصلا بد نمی دانند!! اما این را بسیار بد می دانند که دختر جوانی با مرد مسنتری و سر شناسی رابطه داشته باشد، تازه نه مانند پیامبر اسلام که هنگام ازدواج باعایشه 7 ساله، 53 سال داشت. به همین دلیل برای مثال دختری را، از ملیت فرد مخالف، مأمور می کنند که شخصیت او را با به دام انداختن آن فرد خراب کنند. آن فرد ساده لوح باور می کند، اما وقعی به این قوانین اسلام خوب یا بد نمی گذارد. این آقایان بازکردن شهر نو جدید اسلامی را در کنار حرم امام رضا بد نمی دانند، آن طور که شرح آن رفت! اما انواع و اقسام بی اخلاقی را به طرف مقابل(آن زن فرضی کمیته مرکزی حزبی) نسبت می دهند و شوهر طرف را بی غیرت می نامند که چرا زنش را قبل از جدائی از خود، سر به نیست نکرده است؟!
چیزی که مرا وا می دارد مطلبی برای جامعه پاک دل و مسلمان و بویژه آنهائی که به این رژیم دل خوش کرده اند و برای تعویض مهره هائی مانند خاتمی و روحانی و امثال کف می زنند و امید بسته اند، می نویسم که این مهره ها سراپا تزویر اند و علنا دروغ می گویند و سفسطه ی حتی غیر اسلامی می کنند. در قرآن مجید مکر و حیله خدا به کافران آمده است، سوره النساء آیه 142، اما نه به غلیظی اینکه این حضرات صلاح می دانند و عملی می کنند. بهمین دلیل از سفسطه اسلامی و غیر اسلامی حرف زده می شود. البته غیر مسلمانان از جمله بنده باید خوش حال باشیم چون اینها پاک آبروی اسلام را برده اند و دیگر حتی افراد مسلمان منزلتی به این اسلام نمی دهند. نکته ایکه همه انسانها را آزار می دهد آن تبلیغات راستی و درستی و صداقت است که بر عکس آن به مرحله اجرا می گذارند. ما در اروپا واقعیت را می بینیم که ملاها موعظه می کنند که دزدی از کافران حلال است و بهمین دلیل، بیشترین آفتابه دزدان در اروپا (متأسفانه چون دراروپا کمترآفتابه وجود دارد) بنا بر این، تلفن دستی و سایل برقی قابل حمل و غیره، در میان مسلمانان هستند.
درهرحال مروری بر محتوای این تهمت نامه ها و دروغ پردازیهای اسلامیون برای به کرسی نشاندن حرف خود و عوامفریبی بی حد، فقط به یکی از این روزنامه های اینترنتی، مانند آکام نیوز بسنده می کنیم. اگر چه، بنابه اشاراتی که قبلا شد، حیف صرف وقت برای نقد هجویات این روزنامه است، اما لازم می دانم برای آن عزیزان هم میهن پاک دلی که این روزنامه ها و مطالب تحریک آمیز آنها را می خوانند و زیر نام اسلام به آن باور دارند، این پاسخ را بنویسم و انتشار دهم. نخست به ترتیب آنچه که آکام نیوز برای بد جلوه دادن مخالفان در اذهان عمومی، ادعا می کند.
تهمت تروریست و تجزیه طلبی و وطن فروشی:
جمهوری اسلامی آن چیزی را که سالیان دراز بی اساس و بی پایه می گوید که خوراک همه ناسیونالیست های کور باشد، خود این گوینده و نویسنده جمهوری اسلامی، می داند که دروغ می گوید و قبل از همه سازمانهای سیاسی کرد را از دم تروریست و تجزیه طلب و وطن قروش می داند و مرتب آنها را می کوبد و علاوه براین هر کسی که با این سازمانها و احزاب کردی احوال پرسی کند، همان تجزیه طلب، تروریست، وطن فروش و ضد انقلاب است! اگر چه اصلا تجزیه طلب نباشد و دهها سال علیه تجزیه طلبی و حفظ میهن از دست برد میلیاردر های واقعاً میهن فروش مبارزه کرده باشد. اینست که انسان از اسلامی که اینها و داعشی ها و طالبان ها و سلفی ها و نظیر آنان، معرفی می کنند، منزجر می شود.
بر پایه این گزارش که از بنیاد دروغ است و آکام نیوز به آن استناد می کند، عبدالله مهتدی را سرکرده گروهک تروریستی معرفی کرده که این “گروهک” کومله هیچگاه شخصیتی را مانند جمهوری اسلامی ترور نکرده و اگر تروریست می بود خیلی ساده می توانست آن جاسوس نفوذی را که فرار کرد و امروز در سنندج آزادانه می گردد و حتا یک سایت اینتر نتی را می چرخاند، ترور می کرد. بهر حال باید جمهوری اسلامی واژه تروریست و علاوه بر آن تجزیه طلب و وطن فروش را برای عوامفریبی به کومله که فقط از حق ملت کرد دفاع می کند، بچسباند، در غیر آنصورت حنایش رنگی نخواهد داشت و میهن فروشی و ترور و دامن زدن به تجزیه طلبی خودرا افشاء می کند. تجزیه طلبی خودرا بدین صورت تحریک آمیز بیان می کند که اگر من فرضی تجزیه طلب نباشم، با شنیدن این تحریکات و توهینات تجزیه طلب خواهم شد. پس اینها بجای خدمت به دمکراسی، به آن خیانت می کنند.

تهمت به عبدالله مهتدی برای مجبور کردن پیشمرگه ها به جبهه جنگ با داعش.
اولا گفتگوی رهبر کومله با سه روک بارزان علنی بوده و به آن شیوه که ناسیونالیستهای کور بیان می دارند نبوده است. به فرض اگرچنین هم بوده باشد که نیست، طبیعی است خانواده های پیش مر گان نان می خواهند و هر کدام از این احزاب و سازمانها که اجباری در اقلیم کردستان زندگی می کنند نیاز به پول دارند که اقلیم کردستان به دلیل دریافت نکردن 17 در صد بودجه از بغداد به مدت شش ماه مجبور بوده که مستمری احزاب ایرانی را قطع کند. اگر صحبتی شده باشد در این رابطه بوده است. دوما اگر نویسندگان آکام نیوز خود را به احمقی نزنند باید مفهوم پیشمرگه را بدانند که یعنی جان فدا برای اهداف و آب و خاک و سر بلند زیستن و هیچ کسی به اجبار به احزاب سیاسی کشانده نشده است، بلکه همه از دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی فرار کرده اند و در اقلیم کردستان به سر می برند و با حد اقل بطور آگاهانه زندگی می کنند. اگر رهبری که هیچ منبعی ندارد، کوشش نکند که این حد اقل تأمین زندگی را برای پیشمرگان آزاد و قهرمان تهیه نبیند، چگونه می توان با سربلندی و افتخار زیست؟ آیا گردانندگان جمهوری اسلامی هیچ ازخود پرسیده اند که دود هیزم تر سوزاندن به چشم خود آنها می رود. رهبران احزاب سیاسی مدافع حقوق برابر که روی طلای سیاه نخوابیده اند، مانند این سران جاه طلب جمهوری اسلامی ایران.
ساختن نامه از زبان خانواده های پیشمرگان
در اینجا واژه زور و اجبار بکار رفته است. آن گونه اشاره شد، گردانندگان جمهوری اسلامی از نام احزاب سیاسی کرد بطور کلی وحشت دارند و ضمن تروریست خواندن آنها و تجزیه طلب بودن، باید واژه منفی زور را که حودش مرتب بکار می گیرد، برای رهبران این احزاب استفاده کند و واژه اجباررا برای زیردستان. خوداین آقایان خوب می دانند که دراردوگاههای این احزاب هیچ زور و اجباری در کار نیست و هر کسی که احساس اجبار کند می تواند از آن حزب خیلی ساده جدا شود. بعلاوه همه پیشمرگان با باور دفاع از آزادی و مخالفت با جمهوری اسلامی، مملکت راترک گفته اند وآزادانه به زندگی کمپ نشینی و حداقل زنده ماندن روی آورده اند و آزادانه می خواهند از آب وخاک خود دفاع کنند. پس هیچ اجباری در کار نیست. گردانندگان آکام نیوز که همان جیره بگیران وزارت اطلاعات رژیم هستند این را خوب می دانند، اما باید برای عوامفریبی دروغ بگویند و هر مطلبی را مجددا تکرار کنند، این از خصلت جمهوری اسلامی است که پیرو تز گوبلز هیتلر است، یعنی دروغ را هرچه بیشتر تکرار کنید، حتی خود دروغگو باور می کند. در ادامه در باره نامه به اصطلاح خانواده پیشمرگه ها می خوانیم و واقعا هر کسی که در حد شش ابتدائی سواد داشته باشد و توضیح این نامه را بخواند، متوجه خواهد شد که گردانندگان آکام نیوز خیلی ناشیانه آن را نوشته اند و با دروغ فراوان مطالب تحریک آمیزی را سرهم بندی کرده اند. اگر خانواده این پیشمرگه ها یک درصد امکان حتا زیستن داشته باشند، بدون آن که به دلیل عضویت در این احزاب سیاسی اعدام شوند، به ایران خواهند رفت. آنها هیچ امکانی ندارند و خود این گردانندگان باشرف آکام نیوز آن را بخوبی می دانند. پس مسلمانی که در حقیقت با دروغ تربیت می شود، بنابه گفته همه آخوندها، نباید دروغ بگوید! اما اینها علنا دروغ می گویند.

“بر گرداندن پیشمرگان با اردنگی به پایگاههای خود”
من به عنوان یک کرد غیر مسلمان و مخالف رژیم ولایت فقیه از همه عزیزان هم میهن تقاضا دارم آکام نیوز را در مورد کومله و دیگر احزاب کردی و اعزام پیشمرگه علیه داعش را بخوانند و صادقانه ببینند که جملات تا چه اندازه گوبلزوار تکراری هستند. انسان چندشش می گیرد و دروغ این حضرات به روشنی رو می شود. کمال بی شرمی است که به دروغ آکام نیوز بنویسد آنها را با اردنگی از جبهه ها بیرون کرده اند! یکی از شرایط، هنگام بازدید وزیرخارجه ایران که اگر اسلحه و نیرو علیه داعش به اقلیم کردستان بفرستد، این بوده که پیشمرگان احزاب کردایران نباشند. سه روک بارزانی با احترام ومهمان نوازی این را پذیرفت وبه فرمانده پیشمرگان احزاب کردی ایرانی گفته بود که بقرارگاه خود برگردند. مامی دانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران ضد کرد است و خوب هم می دانیم این رژیم ازسلفی ها و طالبان ها و داعشها غیر مستقیم حمایت می کند و یا اگر نکند قلبا خوشحال است که اسلام واقعی را در منظقه پیاده می کنند و غیر مسلمانان را سر می برند. فرستادن نیرو به اقلیم کردستان فقط برای جاوسوسی علیه کردها است، نه کمک به پیشمرگان. آنطور که در روزنامه ها خوانده می شود، لشگر 81 زرهی با تانک ام 60 آ یک آمریکائی برای به اصطلاح کمک به اقلیم کردستان فرستاده شده است. من به عنوان یک کهنه نظامی این لشگر، از رزمندگان گردانهای زرهی نه پاسداران که اغلب برای جمع آوری اطلاعات آمده و نه کمک رسانی، تقاضا دارم بوظایف انسانی خود عمل کنند و در خدمت حقوق انسانی باشند. بهر صورت این سر تیتر احمقانه آکام نیوز است که محتوای آن چندین بار تکرار شده، است.
“اخراج پیشمرگان گروهکهای کومله ها،دمکرات ها،خبات ها و پاک از جنگ داعش توسط اقلیم کردستان”
آکام نیوز با کین و نفرت از کومله که اصلا موضع تجزیه طلبی ندارد برای خواننده پاکدل آن گونه وانمود می کند که این حزب و احزاب دیگر و حتا شخصیتهای ضد رژیم همه تروریست و تجزیه طلبند!! به قول زنده یاد قاضی محمد که دریک مصاحبه گفتند: “حکومت مرکزی با درخواستهای صلح آمیز طوری رفتار می کند که اگر تحزیه طلب هم نباشیم، او مارا بسوی تجزیه طلبی سوق می دهد.” نقل بمعنی. بله کومله و حزب دمکرات تجزی طلب نیستند اما اینها تحریک می کنند. آکام نیوز در ادامه می نویسد: “یکی از اعضای بلند پایه گروهک تروریستی کومله که نخواست نامش فاش شود در تماس با«پایگاه خبری تحلیلی آکام نیوز»،خبری مهم را درخصوص دیدار اخیر عبدالله مهتدی سرکرده گروهک کومله با حکومت اقلیم کردستان عراق، برایمان ارسال کرد. بر پایه این گزارش مهم،عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله در دیدار اخیر خود را نماینده عالی رتبه حکومت اقلیم کردستان و نمایندگان مسعود بارزانی،از اعلام آمادگی کومله و پیشمرگانش برای مبارزه!در صفوف پیشمرگان حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) و حکومت اقلیم کردستان،گفته است.  گروهک کومله خطاب به حکومت اقلیم اعلام کرده که شما مشکلات مالی ما را که در نتیجه قطع بودجه احزاب کردی،بر ما تحمیل شده، حل کنید ما هم پیشمرگانمان را برای شهادت!! در صفوف نیروهای حکومت اقلیم و پارتی،اعزام می کنیم عبارت پول از شما، خون از ما” دو بار توسط مهتدی سرکرده کومله خطاب به شخص مسعود بارزانی و حکومت اقلیم کردستان عراق، تکرار شد که حتی موجب بهت و حیرت تعدادی از اعضای ارشد اقلیم هم شده بود!”
خوب اولا گردانندگان این روزنامه با این عمل احمقانه خوب می دانند که دروغ می گویند و ساخته اند این داستان را، زیرا اگر عبدالله مهتدی رهبر کومله بحضور سه روک بارزانی خوانده شده است، برای دفاع مقدس از مردم کرد و بی دفاع ایزدی غیر مسلمان و دفاع از مردم و خاک کردستان بوده است. آن گونه که اشاره شده، پیشمرگان این احزاب با باور راسخ شغل پیش مرگه ای را پذیرفته اند و هیچ اجباری ندارند. بنابراین با زور به آنها گفته نشده که از آزادی و دمکراسی دفاع کنند و علیه داعش قرون وسطائی به جبهه بروند، بلکه با علاقه فراوان به جبهه رفته اند که در کنار برادران و پیشمرگه خود باشند. این نظر رسمی وزیر امور خارجه ایران است. “«ما فقط یک نیروی مسلح داریم، که آن هم نیروی مسلح ایران است. بقیه هر که باشند، تروریست هستند». او این حرف‌ها را به خبرنگار بی بی سی فارسی گفته. در پاسخ به این پرسش که: «نظرتان در مورد حضور نیروهای کرد ایرانی در جبهه جنگ عراق چیست؟»”. جمهوری اسلامی همه را تروریست می داند فقط خودش تروریست نیست که چندین شخصیت اپوزیسیون خارج از کشور را علنا ترور کرده است و گندش بالا آمده. شرم باد هرچه تروریست و تروریست پرور است. در رابط با دروغ بزرگ در باره دومین کنگره سکولارهای اپوزیسیون در بوخوم، آلمان. آکام نیوز نوشته است: “بر اساس این خبر، نمایندگان گروهک تروریستی و تجزیه طلب کومله با حضور خود در کنگره موسوم به سکولار دمکرات های ایران، دست رد به سینه هیئت اجرایی کنگره ملیتهای ایران فدرال زد!”.
اولا من یکی از کسانی بودم که خود به کنگره دعوت شده بودم و در آنجا بعنوان سخنران حضور داشتم. هیچگونه اختلافی بین کومله و کنگره ملیتهای ایران وجود نداشته و نماینده کومله بعنوان حزبش صحبت کرد ونماینده کنگره ملیتهای ایران نبود و نماینده حزب دمکرات کردستان هم بود. آن گونه آکام نیوز مسئله را بر رسی کرده و عکس آرم یا نشانه ستاره شکسته را نشان داده، آنطور است که درکومله شقه ای ایجاد شده واختلاف نظری وجود دارد که بهیچ وجه اینطور نبوده. بعلاوه آکام نیوز با بی شرمی و وقاحت می نویسد:
“شرکت نمایندگان کومله در کنگره  سکولار دمکرات های ایران علاوه بر دست رد زدن به سینه هیئت اجرایی کنگره ملیتهای ایران فدرال،دلایل دیگری نیز داشت؛از جمله دلایل حضور کومله ای ها در این کنگره، علی رغم مخالفت صریح ملیتهای ایران فدرال، فرصت طلبی و خوی مادی آنها بود. کومله ای ها،دنبال آن بودند تا از مزایای مالی و سیاسی این تشکل، بهره مند شوند و از این طریق پول هنگفتی به جیب بزنند و همچنین به منافع حزبی خود نیز همراه منافع شخصی دست یابند. اما در سوی دیگر این اتفاق، این حضور نماینده های کومله، باعث بوجود آمدن اختلافات اساسی،میان اعضای کنگره ملیتهای ایران فدرال شده است. گفته می شود در این کنگره،که احزاب و افراد ناهمگون،در آن دور هم جمع شده بودند،از نبود همسویی و همصدایی در میان اپوزیسیون و تلاش نکردن برای شروع کارهای عملی و به دنبال منافع شخصی و گروهی رفتن اعضاء سخن گفتند و همچنین از بنام خود کردن بودجه و دنبال مسائل مالی بودنشان،را بعنوان موانعی بر سر راه مبارزه با جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند.”!!!!!
من ازیک طرف خوشحالم که بانوشتن این نوع مطالب، پاک آبروی رژیم جمهوری اسلامی و اسلام ناب محمدی بیشتر می رود، زیرا چنین دروغها و شارلاتان بازیها و تهمت زنیهائی واقعیت ندارد. و هر کسی در جریان کار بوده و می داند برای این آقایان هیچ آبروئی نمی گذارد. اولا من که شرکت کننده و حتا سخنران بودم تمام مخارج را از جیب خودم دادم از جمله پول قطار و هتل و رفت و آمد به کنگره. تنها چیزی که کنگره توانسته بود تهیه کند جای کنگره و ناهار ساندویجی بود نه چیز دیگر. ازطرف دیگر کنگره پولی ندارد و نمی تواند حتا بیش ازساندویج برای مهمانان چیزدیگری را تهیه کند چه قازانجی کومله و دیگر احزاب می توانند از این ببرند؟! من نمی دانم این گردانندگان جمهوری اسلام و نوکران آنها شرم ندارندکه دروغ به این بزرگی رامی نویسند؟ آرزو دارم خواننده منصف حتی درصف جمهوری اسلامی به این واقعیت پی ببرد که همه برای پیاده کردن عدالت در جامعه ایران کوشش می کنند و هیچ گونه قازانج مادی وجود ندارد. قازانج معنوی چرا، زیرا اگر اتحادی در میان مخالفین رژیم بوجود آید که بنظر من این سنگ بنای آن است، دیگر احمدی نژاد و روحانی و امثال نمی توانند رئیس جمهور ایران بشوند و در نتیجه بابک زنجانی و شهرام جزایری عرب و صادق زهرمار و غیره نمی توانند میلیاردر دلار بشوند و حدود 20 میلیون از مردمان ملتهای ایران زیر فقر زندگی کنند. بسیار مطالب دیگر هست که گفته شود، اما برای جلو گیری از طول کلام به این مختصر بسنده می کنیم.

هایدلبرگ، آلمان فدرال 1.9.2014   دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com