من از اول ادعا کردم، که آخوندهای شیعه بلوفگوترین و شارلاتان اند (4)

فکر نمی کنم که هیچ انسانی به آن اندازه خرفت ونفهم باشد که به هجویات این آخوندها باور کند. این دیگر، واقعا وقاحت وبی شرمی می خواهدکه اینگونه و به این روزروشن دروغ گفته شود. حالا اگرزمان شیخ مفید بودکه مردم مطلقا نا آگاه بودند و باور می کردند که اوبا امام زمان مکاتبه داشته است، لایق فکر کردن بود!! تصور کنید در زمانی که هیچ وسیله ارتباط جمعی نبوده و مردم باورمند و ساده بوده اند و فکر می کردند که آخوندها دروغ نمی گویند وخود در آوردی نمی کنند! شاید هم احتمالا برخی از این آخوندها باورداشته باشند، مانند مرحوم آیت الله منتظری و به احتمال زیاد آن شیخ مفیدکه گویا یک نوع مریضی شیسوفرنی داشته است وباور می کرده که باامام زمان درارتباط است! یکی ازاین روحانیون صداقت نشان داده است و درپلاکارتی، این جمله را نوشته و روی سنیه زده و با آن عکسی گرفته است، بدین ترتیب که: “ما آخوندها همگی ولد زنا هستیم”. این منبع را می شود درفه یسبوک ملاحظه کرد که بسیاری آن را به اشتراک گذاشته اند. این شارلاتان ها، در مورد همه امامان، این طور ادعا کرده اند و همه داستان های خود ساخته ازاین قبیل سرهم بندی شده است! در این جا، خود رهبر انقلاب به این هجویات می خندد و از مردمان باورمند خجالت می کشد که قبول یا رد بکند. زیرا آن ها را مشتی احمق می داند . از همین نوع زنجیری های دیوانه بودند، که تبلیغ می کردند، عکس آیت الله خمینی را در ماه دیده اند. همین است که قانون ولایت فقیه در مجلس تصویب شده که اینها نیاز به قیم دارند. در واقع همین ها هستند که دیکتاتور هارا بوجود می آورند و رهبرانقلاب این نوع آدم ها را می خواهد!
من تعجب نمی کنم که شاهزاده رضاپهلوی، باوصف تنفر از خاندان پهلوی ها و جنایات پدرش، گرچه پسر را بخاطر جرم پدر به دادگاه نمی کشانند، این همه امیدوار باشد که در آینده شاه ایران بشود. او مردم را بسیار ساده می انگارد که فکر نمی کنم این طور باشد. اماهنگامی که به این ویدئو نگاه می کنم صدقم به یقین تبدیل می شود و ازاکثر مردمان ملیتهای ایران نا امید می گردم که چرا به این هجو گویان و دغلبازان و دیکتاتوران میدان می دهند؟! البته نا امیدی و یأس من نوعی، بی مورد است، زیرا درکشور 80 میلیونی که تیراژ کتاب حداکثر 3000 جلداست وتازه اگر به تجدید چاپ برسد، بیش از 300 الی 500 جلد نخواهد بود. بهر حال از کتابهای خریده شده خواننده کم دارد و بیشتر برای دکوراسیون کتابخانه است، نه برای خواندن. پس هیچ انتظاری نباید داشت! یعنی نا آگاهی مطلق بر جامعه ملا و دیکتاتور زده حاکم است و الی کسی پای منبر این هجوگویان نمی نشیند و حاضر نخواهد بود، چرندیات افسانه وار این آخوندهارا بشنود. متمنی است برای یک بارهم شده این قانون کلیشه ای را بشکنید و با دقت این ویدئو را نگاه کنید و خود ببینید که این آخوند چه می گوید. رهبرانقلاب هنگامیکه به این چرندیات گوش فرا دهد، زیر لب خنده ای می کند اما درملاء عام سکوت!!

من برم خودکشی کنم …..

Slået op af Wrya Xorshidi i Søndag den 30. oktober 2016

دروغ به این بزرگی را کسی ندیده!!
ویدئو دیگری از همین نوع، ازصفحه آخر صدای آمریکا دراینجا می آورم که یک آخوند دیگر درباره امام زمان و رابطه او باحیوانات درنده است! که گویا یک ماده شیری آبستن بوده ونره شیر شوهرش نزد امام زمان آمده که او دعا کند وضع حمل براحتی انجام پذیرد!! خودتان ویدئو را ببینید و قضاوت کنید که چه کسانی بر جامعه ما حاکم اند و باچه افسانه هائی سر مردم را گرم کرده وبقولی شیره می مالند. نا گفته نماند، باید از رسانه های خارجی دمکرات سپاسگزاری کرد که کارمارا آسان کرده اند و دیگرزیاد نیازی نداریم بدنبال چنین هجویاتی جستجو کنیم. بنابراین من به سهم خود می کوشم، آنچه که واقعیت است در اختیار عزیزان خواننده قرار دهم. بهر حال من خارج نشین، 75 ساله فکر می کنم مردمان ملیتهای ایران نباید به هجویات قرون وسطائی این آخوندها گوش فرادهند. درجائی که دورافتاده ترین محل زادگاه من“تپه کچل ذهاب و بزمیراوای قلخانی” ازدستگاه های الکترونیکی، مانند “واتس آپ، وایبر وتلگرام” برخوردار اندکه من اصلا کاربا آنهارا نمی دانم و یابرایم سخت است. بدین ترتیب آنها دست اول همه دانش را از سرا سر جهان می توانند در اختیار داشته باشند، دیگر به چنین هجویاتی گوش فرادادن، جای تعجب است. بااین توصیف دیدن این ویدئو، اگر تاکنون فرصت نکرده ایم ببینیم، دیدن دارد و حتما باید نگاه کرد.
https://youtube/zAZ-s6TUgJ8?t=133
مسئله امام زمان و شیر که زنش حامله بود!
احتملا بعضی ها فکر کنند که این نوع مقالات بسیار پیش پا افتاده و ساده نگاری و بیشتر ضدیت با
آخوند و اسلام را نشان می دهد. در واقع من هیچ گونه ضدیتی با اسلام را ندارم و آن را بخشی از فرهنگ گذشتگان وحدود یک و نیم میلیارد انسان می دانم. اگر چه خود مسلمان نیستم، اما تربیت اولیه را در کشوری اسلامی از نوع شیعه آن کسب کرده ام و هیچگونه تبلیغی هم برای دیگر آئینها نمی کنم. درهرحال من با دخالت آخوند درسیاست و تبلیغ خرافات سخت مخالفم و خیلی مایلم آن چه که به آن باورداریم یابطور کلی رد می کنیم از روی مطالعه باشد، نه از روی عادت دیرینه و تقلید ازیک آخوندتن پرور و یا اتئیست احساساتی! اخیرا به کنفرانسی دعوت شده بودم و یکی ازدوستان دیرینه از خانواده اسلامی، که امروزه یکی از رهبران احزاب سیاسی شده است و برای سخنرانی دعوتش کرده بودند، بعد از دیدار و روی بوسی و ضمن احوالپرسی گرم به من گفت: همه مقالاتت را با علاقمندی فراوان می خوانم و می فهمم ازچه چیزی دارید حرف می زنید، برای موضع انتقادی تاریخی از اسلام، ای کاش ازیک خانواده مسلمان به دنیا آمده بودید. لذا تأثیر نوشته هایت چندبرابر می شد. اکنون نه! زیرا ازخانواده یارسانی هستی و غیرمسلمان. نخست مردم باکنجکاوی مطالبت رامی خواندند ومی فهمیدند زیراتو واقعیت رامی نویسید و تا آنجاکه من می دانم، درنهاد توضدیت با هیچ آئینی نیست. اما اکنون آن دسته از مشکوکین همینکه نامت را بر صدر مطلب می بینند، می گویند این یارسانی ضد اسلام است و مطلب را نمی خوانند. این دوست من درست می گفتند. خودم از آمریکا نامه ای دریافت کردم که در آن نوشته بود: “من همه مطالب، ازنظر آگاه سازی، وزین شمارا می خوانم و آنها را بسیار با ارزش می دانم. اما پرسشی دارم، چرا به پیامبر اسلام توهین کرده اید؟” من بلافاصله برایش نوشتم: “فرزند عزیزم چیزی که درقامت و قلم من نیست توهین است و آنهم به شخصیتی مانند پیامبر. من فقط به احادیث خودش درنهج الفصاحه استناد کرده ام، این چیزیست که خود پیامبر درآن کتاب زیرنام احادیث پیامبر گفته است”. ایشان درپاسخ نوشتند من آن نهج الفصاحه ای که شمابه آن استناد کرده اید قبول ندارم. زیرا توسط شیعه های ایران جمع آوری و درج شده است. درپاسخ مجدد نوشتم جمع آوری و نشرکدام احادیث رامی پذیرید؟ درپاسخ نوشتند: من احادیث جمع آوری، صحیح بخاری راقبول دارم. من دراسرع وقت، سفارش دادم احادیث پیامبر چهار جلدی صحیح بخاری را از ایران برایم بفرستند. کار من زیادشد و خواندن آن احادیث جمع آوری صحیح بخاری آغاز گردید. پیامبراسلام همان نظرات منفی خودرا درباره زنان دراین احادیث نیز ابراز داشته بود و کمترین را حذف کرده بودند. هنگامی که نوشتم وگفتم احادیث تقریبا یکی اند، دیگر آن هم میهن کرد کالیفرنیا نشین، پاسخی به نامه من نداد. دراینجا یک ویدئو ازیک ملای جدی پیرو قرآن مجید، افغانی درمورد برده داری ارائه می شود که او با دقت از روی قرآن می خواند و برده داری را تفسیر می کند که قرآن مجید بر برده داری صحه می گذارد.
https://www.facebook.com/kafarkish222/videos/1516195088708632/
ملای افغانی در باره برده داری ووو
این ملا با افتخار توضیح می دهد که در قرآن مجید چه آمده است و تا ابد می ماند. من خیلی مایلم آن عزیزانی که این مطلب را می خوانند و این ویدئو رامی بینند، حتما بادوستان دمکرات و مسلمان خود، آنهائی که حتا یک کم اعتقاد دارند، به بحث وگفتگو بنشینند وبگویند که اسلام چگونه زندگی برای انسانهای “کافر” ارائه می دهد؟! آیا اگر کسی این نوع مطالب را درقرآن مجید بخواند، باز هم تإکید خواهد ورزیدکه مسلمان بماند؟! من که فکرنمی کنم. البته کسانی هستند که عادتی وبدون مطالعه پذیرفته اند. همین است که ملا ها و راحت طلبان نیازی نمی بینند که همه با سواد شوند. اسلام به افرادی نیاز دارد که عادتی بپذیرند و عادتی دفاع کنند من تعجب نمی کنم که، برای مثال آیت الله شیخ فضل الله نوری گفته است: “چه معنا دارد زنان درس بخوانند این عین اشاعه فاحشه خانه ها است. افتتاح مدارس تربیت زنان و دبستان دوشیزگان مخالف اسلام است”. نا گفته نماند، رهبران اکثر مذاهب مخالف دانش و فراگیری آن هستند. فریدریش نیچه گفته است: “روحانیون تنها یک خطر مهیب را می شناسند و آن علم است”. بنابراین اسلام حداقل با نیمی ازحق مسلم بشردر کشورهای اسلامی مخالف است.
ویدئو آخری که می آورم قسمتی از آن به شیخ مفید که حدودا سیصد سال پیش، دردوران سلسله صفوی می زیسته و دراویل این مطلب به او اشاره کردم، رابط بین امام زمان ومردم است وجمهوری اسلامی او را یکی از مهمترین شیوخ شیعه می داند و بخش دیگر ویدئو به مسایل اقتصادی کشور مربوط می شود.

خرافات، روغنِ چرخ اقتصاد روحانیت

Slået op af ‎Last Page صفحه آخر‎ i Mandag den 4. april 2016

دعای حوزه علمیه قم برای جلوگیری ازبلایای طبیعی(ازجانب دولت رسماتقاضا شده)
تقاضا دارم خودتان این ویدئو را ببینید و نظرتان را درصورت امکان برایم بنویسید که بسیار ممنون می شوم. آقای فلاحتی بهترین تفسیر را ازوضع اسفبار اقتصادی کشور در این ویدئو کرده است و دروغ و فساد در سایه اسلام را توضیح داده است.

هایدلبرگ، آلمان فدرال

دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com