دیروز “رجا”، امروز “راصا” و فردا ؟ حسن حاتمی

لطف‌اللە میثمی در هنگام معرفی میرحسین موسوی، در هتل میلاد تهران در جواب این سؤال محمد خاتمی – رئیس جمهور قبل از احمدی نژاد- کە حالا عضو چە جریان یا تشکل و حزبی هستید، گفتە بود: عضو حزب “رجا” هستم، کە عبارت است از: راندە شدگان جمهوری اسلامی، کە احتمالا” در آیندە شما هم بە ما خواهید پیویست. در خشت خام و گفتگو لطف‌اللە میثمی با حسین دهباشی وی خود را عضو ارشد “رجا”، معرفی کردە است. یوتیوب.

پس از براە افتادان موج عظیم سبز در تابستان ١٣٨٨ (٢٠٠٩)، در اعتراض بە “کودتای انتخاباتی” رأیهای انداختە شدە بە صندوقها برای تغییر، بە وعدهای میر حسین موسوی – با شال سبز- و مهدی کروبی – با رنگ زرد- امیدهایی در دل اکثریت رأی دهندگان بوجود آورد، کە برندەی اصلی موسوی بود، اما، ولی مطلقەی فقیه (علی خامنەای)، احمدی نژاد را دوبارە، ترجیح داد.

یکی از پیامدهای آن “کودتا” زندانی کردن شماری از “خودیهای نظام”، حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، بود. در اعتراضات خیابانی، زندانها و شکنجەگاهها نیز حدود ١٠٠ نفر کشتە و هزاران نفر زندانی گردیدند.

از آنزمان تا کنون حدود ١٢ سال گذشتە و بە قرن پانزدهم خورشیدی ورود کردەایم و در آخرین روزهای بهار- ٢٨ خرداد-  اولین “انتخابات” ریاست جمهوری، برگزار میشود، کە “انتصاب” این بار “استصواب” شورای نگهبان زیر نظر ولی مطلقی فقیه ، از حدود ٦٠٠ نفر، ٧ نفر را، بە قول مهدی طائب:  در” مرحلە خالص سازی انقلاب” دانستە است.

 یکی از خروجی های “راصا”، کە آقای جمشید چالنگی در برنامەی تفسیر خبر جمعە ٧ خرداد از قول آقا تهرانی، نمایندەی کنونی مجلس شورای اسلامی، گفت: “راندە شدگان ازصندوق انتخابات” است!!!؟؟؟ از این  اصطلاح نیز چنین برمی‌آید کە حلقەهای خودی، هرچە بیشتر، کوچک تر میشوند.  احمدی نژادی – کە برایش، تقلب و “کودتا” کردند، انسانها را کشتند، لاریجانی کە ١٢ سال رئیس مجلس شورای اسلامی بود، و جهانگیری، کە ٨ سال معاون روحانی رئیس جمهور هست، و دیگران جزو راندە شدگان جدیدند. این منظرەای اردوگاە رژیم اسلام سیاسی است، کە از بدو تأسیس جمهوریت را برای اهداف ضد انسانی خود، برای فریب اکثریت مردمان ایران و کشورهای دموکراتیک بە “سخرە” گرفتە است.

رژیم در صدد فردایی است کە، شعارهای، “امت اسلامی” و ” جبهەی مقاومت” ش، فاز “ولایتمداری” را با “تمدن اسلامی” بە “جهان اسلامی” و غیرە اسلامی صادر کند؟!! کە در حقیقت صدور تروریسم دولتی بیشتر، جنگ، کشتار و نا امنی در منطقەی پیرامونی، خاورمیانە، آفریقا، اروپا و سایر مناطق دیگر در جهان است.

شایان ذکر است کە  اعتراضات مردمان ایران، کە از٧ دیماە ١٣٩٦ (٢٨ دسامبر ٢٠١٧) شروع شد، با شعار، “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگە تمومە ماجرا”؛ از کلیت رژیم عبور کردند و “اعتراضات” ٩٧ و خصوصا” آبان ٩٨ را رقم زدند. اکنون این آزمون “انتصخابات” رئیس جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و… را کە در کمپین های مختلف، نە بە جمهوری اسلامی، رأی بی رأی، و… در جریان است، در “رزمی مشترک” برای “درد مشترک”  با ارادەی همگانی، می‌تواند بە کمترین درصد ممکن شرکت کنندگان منجرشود، و رژیم را ازمشروعیت مردمی بیندازد.

همچنین، مجموعەای ازاوپوزسیون ایران، کە در سە ائتلاف بزرگ، شورای دموکراسی‌ خواهان ایران، کنگرەی ملیت های ایران فدرال و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران هستند، در روزهای ١٥ و ١٦ خرداد ١٤٠٠ (٥ و ٦ ژوئن ٢٠٢١)، کنفرانسی در زوم برگزار می‌کنند. آنان، با توضیح  شعارهای نە بە نمایش انتخابات، آری بە سرنگونی جمهوری اسلامی و پیش بەسوی جمهوری فدرال ایران، کە میتواند چشم انداز خوبی برای آیندەی ایران باشد، ایرانی کە در آن، صلح، آرامش، آبادانی، آزادی، زندگی خوب، همبستگی همگانی و برسمیت شناختن حقوق همەی مردمان ایران، محور باشند.

حسن حاتمی

 ٣١/٥/٢٠٢١