خزمانی هەمیشە خۆشەویست، هەڤاڵانی هیوابەخش

لە کانگای دڵمانەوە ئەو پەڕی سپاس و پێزانینی خۆمان پێشکەش دەکەین بە هەمو ئێوەی بەرێز کە لەو پەڕی بەخشەندەیی بە هەر شێوە و لە هەر شوێنێک بۆتان گونجا لە کوردستان تا کانادا لە کۆچی کاک عەزیزی ئیسماعیل زادەی جوانە مەرگ هاودەرد و هاوخەمان بوون.

سەری رێز و نەوازش بۆ مرۆڤ دۆستی و ئەمەگناسی و بەخشەندەیتان.

ژیانی بێ ژان و پڕ لە هیوا و شادیتان بۆ ئاواتەخوازین.

مریم ئیساعیل زادە و محەمەد خادمیانی