شـاجەژنی کورد نەورۆزە

زۆر دێرین و پیرۆزە

جەژنی ئاشـتی و شادی یە

هاوخۆشی و ئازادی یە

هەر کوردی کە دڵـسۆز بێ

نـەورۆزی لا پیـروزبێ

جـلی کوردی لەبـەرکا

ئاگـری نەورۆزیش هەڵکا

لە دێهات و لە شـاران

گشت شوێنێکی کوردسـتان

تەوقـە و گەردن ئازادکەن

هەڵپەرکێ و ئاهەنگ سازکەن

کەرکوک : ١٩٧٨

 

نـێرگز

من نـێرگزم شای گـوڵانم

گوڵە هێـمای کوردسـتانم

ناسک و جوانم ، بۆنم خۆشە

هەموو کورد بـۆم بە پەرۆشە

رەنگەکانم تێر و گەشن

بۆ دیدە و دڵ ، خۆشی بەخشن

مژدەی بەهارتان بۆ دێنم

دەشت و کێوتـان دەڕازێنم

من دیاریی جـەژنی نەورۆزم

لە کوردسـتان دا پیـرۆزم

من و بەهار و نـەورۆز

هەڵناکەین بێ کوردی دڵسـۆز

کەرکوک : ١٩٩٢