بۆ یادی سێ ساڵەی مەرگی نابە وەختی. مەعسومەی قادر قازانی

ساڵە های ساڵە من ژیانم تاڵە

هەرخۆشیم نەدی ئەوەکەی عاڵە

رەشی بەرگم بو دور بوم لە واڵە

بۆیە لەدەرگات خوایە دەکەم سکاڵە

لە سەر زێدی خۆم وا بوم دەربەدەر

ناچاری کردم برۆم زاڵمی داگیرکەر

تاڵیو سوێریم چێشت هەزاران کەسەر

لەغەموشادی واریسان وابوم بێ خەبەر

لە ژێر ئە شکەوتو لە شاخو دۆڵان

سا بات ماڵم بو لە هەردو چۆ ڵان

هەم دایک هەم باب بۆ کۆرپەم کاروان

لەبەر رەهێڵەی ئاگری کاتوشاو تۆپان

تا خرەکە بو باو خۆش بو کاروان

شاخم بە جێ هێشت بە رەو هەندەران

بریم بە شەهو رۆژ رێی تورکیاویونان
تا برۆم لە وەڵاتێ وەشۆم باری لێوان

رێگای غوربەتیش هەورازو لێژ بوو

روح لە سەردەست مەرگ لەپێش بوو

ماوەیک لێک دابران بە ژانو ئێش بوو

پێشوازی غوربەت مەرگی کاروان بوو

ئەوە سێ ساڵە دوای مەرگی کاروان

دور لە کەسو کار غوربەت هەندەران

شەو و رۆژ مەحسوم بە شینو گریان

خودایە تا کەی بڕمێنە تەختی زاڵمان

بۆ یادی سێ ساڵەی مەرگی نابە وەختی

کۆرپەی شیرینم.

مەعسومەی قادر قازانی