” من وگوڵە وەنەوشە ” جەعفەر کەریمی

وەنەوشەی قەراخ جۆبار

گوڵی جوانی سەر کۆسار

لە بەرزایی وچیای کورد

لە دۆڵ ودەشت وهەڵگورد

لە وەرزی خۆشی بەهار

سەر دەر دێنی بە هەزار

بە خوڕەی ئاوسەربەرزی

بۆیە جوان وبە تەرزی

گەڵات کاتی گەرمای خۆر

وەک سێبەرە فێنک وزۆر

هاژەی ئاوی بەفراوان

بە کوێت دەگا فراوان

ئێوارەی بێری وشوانان

چاوە ڕوانی سەر بانان

دەبینی تۆ بەئاسپایی

باڵا دەکەی بە وریایی

شلک وناسک ونەرمۆڵەی

وەک دڵداران بێ تۆڵەی

هەموو رۆژێ کە هەتاو

کە دای لە سنگی کانیاو

بزەت دێتە سەر لێوان

وەنەوشەی خاکی کوردان

باڵای ژینگە جوان دەکەی

وڵاتی رۆژ رەنگین دەکەی

باڵندە گشت دێنە لات

بۆت دەخوێنن بەئاوات

باسی خانیت بۆ دەکەن

دەرسی مەمو زینان دەدەن

وەنەوشەی قەراخ جٶبار

جوان ونەرمین ونازدار

تۆ دەزانی ئەمن کێم

کوردم ئاوارەی بێ جێم

گەلێک دوورم لە وڵات

لە دووریت دڵم دەرهات

بە مۆسیقای هاژەی ئاو

رەشبەڵەک بین تاوبەتاو

سەیری ناو دارستان کەین

بۆ حەیرانان گوێ هەڵخەین

دۆڵ ودەروناو دەشتەکان

شاروگوندوتەپکی ماڵان

بە گشتی ژینگەمان هەموو

نوختە بە نوختە موو بەموو

ببێتە گوڵ زاری زەوی

سەر بڵیند بێ نەوەک نەوی

ئاڵای سێ رەنگی خۆمان

شەکاوە کەین بەبێ گومان .

جەعفەر کەریمی