b_300_220_16777215_00_images_FARSI_emran_nikdoust.jpgعزیزانی کە از طرف تیم پیوند ریە ؛ کاندید پیوند ریە میگردند بایستی مراحل و پروسە ی از معاینات و ازمایشات و سی تی و ... را بصورت دورە ای و

مرتب و منظم انجام دهند و تحت مراقبت های شدید از طرف خود و خانوادە و اجتماع و تیم پزشکی باشند و از هر نظر این افراد آسیب پذیرند حال چە جسمی و چە روحی و روانی.
بر این مبنا ما اطرافیان و دوروبریان و اجتماع بایستی چە قبل از عمل پیوند و چە بعد از پیوند با حساسیت بسیار زیاد با آنها برخورد نمائیم.
ریسک عمل پیوند ریە بسیار بالاست و مصدومان شیمیایی و افراد دارای مشکلات ریوی حتی الامکان پرهیزات شخصی و محیطی و اجتماعی و پزشکی و تغذیە ای و فیزیوتراپی تنفسی را رعایت بفرمایند تا نیازمند پروسە پیوند ریە نباشند چون در عمل پیوند ریسک مرگ و زندگی ‌‌ 50بە 50 است چە در عین عمل پیوند و چە بعد از آن و تا سالها
و در بعداز پیوند ریە نیز هر لحظە امکان پس زدن پیوند در اثر عدم مراعات و مراقبت و عدم همفازی عضو پیوندی وجود دارد و در بعد از پیوند ریە نیز بدلیل استفادە بیمار از داروهای ضد سیستم ایمنی بدن؛ سیستم ایمنی فرد بیمار بسیار پائین میاید و با کوچکترین عدم مراقبت فرد دچار عفونت ویروسی و میکروبی و ... میگردد.
پس مصدومان شیمیایی و بیماران دارای مشکلات تنفسی حتی الامکان مواظب و مراقب خودمان باشیم کە نیازمند پیوند ریە نگردیم.
بە امید سلامتی و شادی شما بزرگوارانم
با سپاس و احترام
عمران نیک دوست
05.05.2020

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /customers/0/0/9/giareng.com/httpd.www/18/templates/giareng_xaki/html/modules.php on line 36 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /customers/0/0/9/giareng.com/httpd.www/18/templates/giareng_xaki/html/modules.php on line 36

شەهید پێشەوا قازی محەممەد

شەهید پێشەوا قازی محەممەد